Naast de homeopathie en het spiritueel begeleiden en onderzoeken gaat Peter van Hoeve meer werken met de E-Lybra ™.

Veel mensen zijn uit balans en hebben daar last van: ze voelen zich niet lekker en krijgen allerlei klachten. Deze klachten verschillen van persoon tot persoon.

Met de E-Lybra kan de verstoring op trillingsniveau in kaart gebracht en behandeld worden. Dit gebeurt met behulp van bioresonantie. Dit is een techniek die al langer bekend is en veel gebruikt wordt in natuurgeneeskundige en ook wel in homeopathische praktijken. Dankzij zeer gevoelige apparatuur is de E-Lybra in staat de elektromagnetische trillingen van het lichaam te meten en waar nodig te behandelen. Tijdens de behandelingen worden storende frequentiepatronen door de ingezette apparatuur omgezet tot behandelfrequenties. Waar nodig worden specifieke frequenties toegevoegd. Deze worden vervolgens via elektroden aan de patiënt toegediend. Zo worden belastende frequentiepatronen en onderliggende oorzaken van ziekten en kwalen verminderd. Belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen met als gevolg dat de lichaamseigen regulatie wordt versterkt.

De apparatuur van de E-Lybra heeft zeer uitgebreide mogelijkheden.

Het is met succes toegepast bij mensen en bij dieren. Deze techniek is ook goed toepasbaar in de landbouw.

Wat is de E-Lybra 8 ™

Het is een volledig automatisch computergestuurd systeem voor het analyseren en uitbalanceren van lichaamsenergieën en voor het aanmaken van energetische remedies.

Wat doet de E-Lybra?

De E-Lybra 8™ scant het lichaam met behulp van 285.000 resonantie-patronen op onevenwichtigheden (zowel fysieke als psychologische), toxische belasting, blokkades, tekorten en verstoringen.

Op basis van de resonantie- en reactiepatronen die het lichaam bij de meting aangeeft, behandelt E-Lybra 8™ de cliënt met specifieke resonantie-patronen die het lichaam in balans brengen.

Het systeem is gebaseerd op bioresonantie en biofeedback via elektrodes.

Het bijzondere van de E-Lybra 8™ is, dat deze elektrodes direct verbonden zijn met de cliënt. Op deze wijze kan de therapeut het resultaat niet beïnvloeden. De behandelingen worden uitgevoerd door een van onze assistentes onder supervisie van de artsen. U bent dus onder behandeling van een arts.

Specifieke formules

Daarnaast bevat E-Lybra 8™ formules voor het specifiek behandelen van bepaalde aandoeningen zoals bijvoorbeeld candida, eczeem, griep, allergieën, intoleranties en brandwonden. Daarmee wordt het genezend vermogen van het lichaam gericht gestimuleerd.

Ook bevat het een programma voor gewichtsreductie en stoppen met roken.

Vooral met het programma voor mensen, die willen stoppen met roken hebben we positieve ervaringen.

De behoefte om te roken verdwijnt, maar het prettige is, dat de ex-rokers beschrijven dat ze niet méér gaan snoepen, niet in gewicht aankomen, en zelfs niet sacherijnig worden! Voor een succesvolle behandeling voor ‘stoppen met roken’ is de wil en duidelijk besluit om te stoppen met roken nodig. Anders is elke behandeling gedoemd te mislukken.

Een volledige behandeling bestaat uit scannen, balanceren en het aanmaken van een remedie en duurt 60 à 90 minuten.

Energetische geneesmiddelen:

E-Lybra 8™ biedt de mogelijkheid om bio-energetische remedies (in complexe homeopathische vorm) aan te maken tijdens de behandeling van de cliënt, zodat dit ter ondersteuning meegegeven kan worden.

Kosten

Een behandeling met de E-Lybra 8™ is op basis van een tarief van €20,60 per kwartier.

Voor de eerste volledige behandeling, die 60-90 minuten duurt, wordt maximaal € 82,40 in rekening gebracht. Voor dieren geldt een tarief van maximaal €61,80.

Dit is inclusief het aanmaken van een remedie.