en verslag radio-interview Liesbeth Ellinger met SpijkersmetKoppen

“Ik voel me beter, dat kan toch niet?”

Op 5 februari organiseerde de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en de Stichting Skepsis de actie 10.23. De actie was een initiatief van een Britse groep die al langere tijd de werking van homeopathie bestrijden. In diverse Europese steden werd deze actie gehouden.

In eerste instantie was de actie gepland op de Dam in Amsterdam maar uit onrust en angst (1. anxious restlessness) voor een boze, agressieve, duivelse menigte voorstanders (2. fear people, 3. fear evil) van de homeopathie, werd de actie naar een geheime locatie verplaatst. Dit bleek de Torensluis te zijn in Amsterdam. De Torensluis is een brug over het Singel, waar het standbeeld staat van Multatuli.

Voor deze 10.23 actie hadden zich ongeveer 18 personen verzameld rondom de sokkel van het borstbeeld van Multatuli (1820-1887), ooit ook lid van de VtdK (opgericht in 1880). Op de sokkel stonden een rij bruine plastic flessen met opschriften Radium Bromatum C200, Arsenicum Iodatum C200, Arsenicum Bromatum C200, Sulphur Acidum C200, Sulphur Iodatum C200 etc. opgesteld. Daarvoor werden diverse buisjes met homeopathische korrels gezet. De actie was bedoeld om aan te tonen dat een “overdosis van een homeopathisch geneesmiddel” geen positief dan wel negatief effect zou hebben, want “in een homeopathisch geneesmiddel zit niks in”, aldus de actievoerders. De woordvoerders van de VdtK en Stichting Skepsis, respectievelijk Catherine de Jong en Maarten Koller hadden zich wel verdiept in de materiële aspecten maar van de genezende werking van de homeopathie wilden ze niets weten (4. indifference = onverschillig).

Catherine de Jong sprak met een verslaggever en zei, wijzend op de bruine flessen, “daar zit alleen maar water in…”. Als ze dat letterlijk bedoelde, was deze actie dus een onbetrouwbaar experiment  (5. deceitful, dishonest). Waren de actievoerders bevreesd voor een hevige reactie op een hoge potentie van een homeopathisch geneesmiddel (6. violent reactions to homeopathic remedies, to high potencies)? Maar laten we de actievoerders het voordeel van de twijfel geven en aannemen dat er wel werkelijk een homeopathisch geneesmiddel was opgelost in de bruine flessen.

De sfeer was lacherig en studentikoos. Maarten Koller klaagde over duf en zwaar gevoel in zijn voorhoofd (7. head, forehead heaviness, dull) en droge mond (8. mouth dryness). Gisterenavond wat te veel alcohol gedronken (9. desire alcohol, 10. alcohol agg). Hij wilde graag wat drinken tegen de nadorst. “Een slok Arsenicum graag”.

Hahnemann (1755 – 1843) schreef in de Organon der Geneeskunst: “Elk geneesmiddel dat men beproeft, moet van betrouwbare herkomst zijn”, “de proefpersoon moet betrouwbaar en conscientieus zijn, gezond zijn en tijd hebben”. “Het blijkt het beste enkele globuli gedurende enkele dagen te geven”. “De proefpersoon moet alle bevindingen direct noteren met tijdstip en duur”. De manier waarop bovenstaande experiment is verlopen, mag dit geen betrouwbare geneesmiddelproef worden genoemd.

Het bijzondere van deze actie was dat voor veel van de actievoerders het waarschijnlijk de eerste ervaring was met een homeopathisch geneesmiddel. Opmerkelijk was ook dat zowel Maarten Koller als Cees Renckens, al 23 jaar voorzitter van de VtdK, toegaven zich een stuk beter te voelen na het drinken van de Arsenicum Lodatum. Ze vroegen zich enigszins vertwijfeld af (11. doubtful, 12. doubtful of recovery) of homeopathie toch zou werken..? Nee, dat is natuurlijk onmogelijk…

Voor een arts voor homeopathie is het geen toeval dat alle 1 t/m 12 symptomen passen bij het geneesmiddelenbeeld van Arsenicum en 8 van de 12 symptomen overeenkomen met het geneesmiddelenbeeld van de ingenomen Arsenicum Lodatum!  Er was hier inderdaad geen sprake van een verergering door een overdosis homeopathisch geneesmiddel maar een verbetering van klachten.

En als u twijfelt of homeopathie alleen maar een placebo effect heeft, luistert u maar naar de discussie tijdens het radio-interview met Liesbeth Ellinger en Maarten Koller, waar Liesbeth  Ellinger, dierenarts voor homeopathie, haarfijn uiteenzet dat bij een dubbelblind gecontroleerd onderzoek (RCT) bij biggendiarree, de homeopathie een duidelijke werking had.

http://www.kloptdatwel.nl/wp-content/uploads/SpijkersmetKoppen.mp3