Studie laat positief effect zien van Arnica na tandextractie.

Recent is het resultaat van een onderzoek verschenen over het effect van Arnica op de wondgenezing na het trekken van tanden en kiezen. Het is een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek waar 50 personen tussen de 26 en 80 jaar aan meededen. Pijn, nabloedingen en wondgenezing werden gevolgd. Arnica (dan wel placebo) werd een uur na de extractie gegeven in een C30 potentie, en eventueel na een dag nogmaals. In de Arnica-groep was de wondgenezing sneller en ook hadden deze mensen minder pijn. Er was geen onderscheid qua nabloeding.

Conclusie is dat Arnica C30 na tandextractie is aan te bevelen.

De studie is te vinden op: www.gudjons.com

Frau Birgit Keip: “Hat die Verabreichung des homöopathischen Arzneimittels Arnica montana C30 nach Wundsetzung durch Zahnextraktion Einfluss auf den Wundheilungsverlauf?“