Op 1 januari 2018 moeten veel artsen geherregistreerd worden voor de wet BIG (Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg), zo ook alle complementair werkende artsen. Daarvoor moet de arts voldoen aan eisen van voldoende uren werkervaring en scholing. Als de arts niet wordt geherregistreerd verliest deze de artsentitel.

Minister Schippers van VWS meent dat de tijd die artsen besteden aan bijvoorbeeld acupunctuur en homeopathie niet meegeteld mag worden bij de herregistratie voor de wet BIG. Maar: dit is ook geneeskunde en hoort daarom mee te tellen als artsenwerk voor de herregistratie in het kader van de wet BIG.

Het Platform Integrale Gezondheidszorg heeft daarom een petitie gestart om bij te dragen de minister op andere gedachten te brengen.

Wij bevelen u de petitie van harte aan.

https://petities.nl/petitions/behoud-complementaire-artsen-in-het-big-register?locale=nl

Bij wijzernaargezondheid.nl  en platform-ig.nl  vindt u een uitgebreide toelichting.