Bothrops als homeopathisch middel
Tot nu toe hebben we homeopathische middelen besproken die uit het plantenrijk komen. Deze keer bespreken we een middel met de energie van een dier, en maar meteen een van de meest giftige dieren. De lanspuntslag, de fer-de-lance of bothrops.
Het gif van slagen werkt in op het zenuwstelsel of op het bloed(vat)stelsel. Sommige zijn meer neurotoxisch, anderen meer hemotoxisch. Maar bij allebei kan het leiden tot verlamming. Video: https://www.youtube.com/watch?v=7Hvo18yO4Wg
Het gif van de bothrops is vooral hemotoxisch. We denken aan bothrops als homeopathisch middel als de klachten acuut zijn ontstaan. Bloedingen en trombose. Halfzijdige verlammingen, afasie en andere spraakstoornissen, plotseling sterk verzwakte constitutie, bloedingen uit ieder lichaamopening, sepsis, enzovoort. Het is meteen een heel heftige situatie.
Een enkele keer krijgen we de gelegenheid om een patiënt met deze klachten te behandelen:

Een man van 80 jaar wordt ’s morgens wakker en ziet bijna niets met zijn rechter oog. Alleen een paar lichte vlekjes. Van de huisarts krijgt hij ascal als bloedverdunner. De oogarts ziet bij het onderzoek van het netvlies een trombose in de slagader van zijn oog dat het vat afsluit. Om 12 uur is de patiënt in de praktijk. Zijn gezichtsvermogen is al weer iets verbeterd. In zulke acute situaties is het niet nodig om alles te weten van  het levensverhaal van de patiënt. Het belangrijkste middel bij “verlamming van de oogzenuw, met een bloeiding of trombose van het netvlies is bothrops. Hij neemt Bothrops 200K, snel ziet hij meer. Steeds ziet hij meer stukjes van de ‘puzzel’. Als zijn ‘zicht’ weer verslechterd neemt hij weer een dosis. Na drie dagen ‘ontbreekt er nog 10% van zijn puzzelstukjes’. We zijn nu een aantal jaren verder. Hij slikt trouw zijn ascal. De oogarts begrijpt niet dat hij zo snel is hersteld en dat hij zo’n goede visus heeft.
Peter van Hoeve