In het belastingplan 2018 is een voorstel opgenomen om de btw-wetgeving over geneesmiddelen aan te scherpen, zodat een deel van de homeopathische middelen in het hoge BTW-tarief komen. Door een bliksemactie van de Vereniging Homeopathie is dit plan afgewend.

Lees verder op de website van de Vereniging Homeopathie

https://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/christenunie-en-sp-pleiten-voor-hogere-btw-homeopathische-middelen

https://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/btw-verhoging-homeopathische-middelen-afgewend