Dames en heren,

 

Van avond wil ik mijn column de titel meegeven: “Dementie door parasieten, een miskend probleem”.

Dementie

Het begrip dementie kent u allemaal. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waaronder de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Alle ziektes leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren.

Zo’n 70 procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Hierbij ontstaan er in de zenuwcellen van de hersenen ophopingen van een bepaald eiwit. Men denkt dat deze ophopingen de zenuwcellen en de verbindingen tussen deze zenuwcellen te gronde brengen. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren.

Bij ongeveer 16 procent van mensen met dementie zijn de verschijnselen het gevolg van stoornissen in de doorbloeding van de hersenen. Dit heet vasculaire dementie. Veel mensen met vasculaire dementie hebben een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, zoals een chronisch hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, diabetes en tia’s.

Er is ook nog een vorm van dementie waarbij vooral het voorste deel van de hersenen is beschadigd. Deze hersengebieden zijn verantwoordelijk voor ons gedrag, emotionele reacties, taalvaardigheid en motoriek.

Er zijn nog diverse zeldzame vormen van dementie. Een tekort aan bepaalde vitaminen en ook een gestoorde werking van de schildklier kunnen een beeld veroorzaken dat aan dementie doet denken. Dementie komt ook nog voor na een ernstig hersenletsel, een hersentumor, syfilis, hersenontsteking en aids.

Parasieten

Parasieten zijn micro organismen. Ook bacteriën, virussen, gisten en schimmels behoren tot de groep micro organismen. In totaal bevinden zich meer dan 500 verschillende soorten in ons lichaam.

Wereldwijd hebben meer dan 1 miljard mensen een besmetting door parasieten. Zo’n infectie wordt vooral overgebracht door mensen, dieren, voedsel en internationaal transport. Besmetting door parasieten neemt toe, onder anderen door de sterke toename van internationaal reizen en vervoer, immigratie en doordat ons voedsel over de hele wereld wordt gemaakt en wordt getransporteerd.

Ik wil me beperken tot parasieten die voor Nederland belangrijk zijn. Wij kennen vele soorten wormen, malaria, lamblia, toxoplasmose enzovoort, enzovoort. Sommige parasieten leiden tot heel ernstige ziekten terwijl een besmetting met andere parasieten geen of nauwelijks klachten geeft. De heftige ziekten met hoge koorts en diarree worden behandeld met sterke medicijnen.

Het zijn de besmettingen waarbij geen of nauwelijks klachten zijn waarover ik het wil hebben.

Een mijns inziens sterk onderschat probleem is de besmetting met de toxoplasma parasiet; toxoplasmose.

De toxoplasma gondii is een microscopisch klein diertje dat slechts uit één cel bestaat.

Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking loopt tijdens zijn leven een besmetting op.

In de meeste gevallen merk je erg weinig van deze ziekte, die voor het overgrote deel van de mensen dan ook vrij onschadelijk is. Je hebt er weinig last van, je houdt er geen blijvende schade aan over en het gaat vaak vanzelf weer over.

Zo staat het in de leerboeken.

Dan worden twee specifieke bevolkingsgroepen genoemd voor wie toxoplasmose wel gevaarlijk is. Dat is de groep van de zwangere vrouwen die tijdens de zwangerschap zeker niet besmet moet worden omdat het ernstige afwijkingen bij het (ongeboren) kind kan geven en een groep van mensen met ernstig verminderde weerstand door gebruik van zware medicijnen die de afweer van het lichaam moeten onderdrukken of waarbij op een andere manier het immuunsysteem slecht functioneert zoals bij AIDS.

 

Toch wil ik nog twee andere groepen onder uw aandacht brengen, maar eerst iets over de manier van besmetting. Toxoplasmose wordt meestal van dieren op mensen overgebracht. Varkens, schapen en koeien kunnen door de parasiet zijn besmet zonder dat dit duidelijk is te zien. De parasieten bevinden zich in het vlees van deze dieren. Wanneer je vlees van besmette dieren eet dat nog rauw is of onvoldoende gekookt, kun je door de parasiet worden besmet.

Je kunt de ziekte ook oplopen, en dat is meestal het geval, als je in aanraking komt met de ontlasting van katten.

Wanneer je bent geïnfecteerd door de parasiet, zul je bijna geen of alleen vage klachten hebben. De klachten die door de meeste patiënten worden genoemd, zijn:

 

vermoeidheid

langdurige lusteloosheid

opgezwollen klieren

lichte koorts

huiduitslag

 

Er zijn dus geen duidelijke symptomen te noemen die direct wijzen op toxoplasmose. Wanneer je meerdere van de bovenstaande klachten in combinatie hebt, is het echter verstandig om je door je huisarts te laten controleren op een mogelijke infectie.

Normaal gesproken duurt de ziekte enkele weken tot maanden. Omdat de klachten zo vaag zijn, merk je tijdens deze periode niet veel van de ziekte. Het kan zelfs zijn dat je helemaal niet merkt dat je de ziekte hebt opgelopen. Ben je eenmaal besmet geraakt, dan ben je de rest van je leven immuun voor de parasiet.

 

Dit is de officiële lezing.

 

In onze praktijk echter, zien we met regelmaat pubers die al maanden extreem moe en lusteloos zijn en zich niet kunnen concentreren op school en daar zelfs in slaap vallen. Soms zelfs weken nauwelijks op school komen. Naast de ziekte van Pfeiffer is toxoplasmose een belangrijke oorzaak. Zowel de Pfeiffer als de toxoplasmose zijn met homeopathische middelen heel goed te behandelen.

 

Daarnaast zijn er mensen met dementie door toxoplasmose. Daar wil ik het eigenlijk over hebben, omdat daar geen aandacht voor is.

 

Vijf jaar geleden kwam een heer van 68 jaar in de praktijk met verschillende klachten. Hij had ook Alzheimer, maar daarvoor kwam hij niet, want daar is toch niet aan te doen, veronderstelde hij. Omdat ik op een andere manier test dan in het laboratorium kwam ik er achter dat hij ook een toxoplasmose besmetting had. Eén kant van zijn lichaam was zwakker en ook sprak hij onduidelijk. Weinig kenmerkende symptomen, maar deze komen juist ook bij toxoplasmose voor. Hij heeft een homeopathisch medicijn, wat specifiek gericht is op de toxoplasmose, 6 weken genomen. Zijn geheugen is, nu vijf jaar later, niet verder achteruit gegaan.

 

Daaruit heb ik afgeleid dat de toxoplasmose in de hersenen van deze meneer mede verantwoordelijk is geweest voor zijn dementie. Van toxoplasmose is al veel langer bekend dat het zich in een niet-actieve vorm, als cysten, in de hersenen bevind. Altijd is verondersteld dat het onschadelijk is. Het zou kunnen dat het daar ook doorgaans onschadelijk is maar volgens mijn niet altijd. Althans dat het zeer de moeite waard is om dat uit te zoeken. In de alternatieve geneeskunde zijn er wel enkelen bezig die ook op een vergelijkbare manier aan het zoeken zijn.

 

Het is bekend dat zogenaamde slapende virussen en parasieten actief kunnen worden als de weerstand van het lichaam afneemt zoals bij slopende ziekten, bij gebruik van zware medicijnen en ook wel bij depressies. Dat kan tot b.v. gordelroos leiden, bij mensen die vroeger waterpokken hebben gehad en tot toxoplasmose van de hersenen bij AIDS patiënten.

 

Het is ingewikkeld om de diagnose toxoplasmose bij deze groep patiënten te stellen. Het aantonen van de besmetting in het bloed wil alleen maar zeggen dat deze persoon ooit besmet is met toxoplasmose, en bij een hersenscan worden misschien cysten gevonden die op toxoplasmose kunnen wijzen, maar het zegt helemaal niets over de waarschijnlijkheid dat toxoplasmose de oorzaak van de dementie is.

 

Persoonlijk denk ik dat parasieten veel vaker een rol spelen bij dementie. Het is belangrijk om het verder te onderzoeken.

 

Dank voor uw aandacht.