Deze cursus wordt gegeven aan de hand van het boekje ‘Homeopathie bij rundvee, geiten en schapen’ van Liesbeth Ellinger. De cursus is bedoeld voor de (rund)veehouder die zelf – indien mogelijk – een aantal klachten bij zijn vee wil behandelen en die het gebruik van antibiotica (drastisch) wil verminderen. De cursus is niet bedoeld als ‘vervanging’ van de eigen dierenarts!

Ook schapen-, geiten- en varkenshouders kunnen goed gebruik maken van de informatie, die op de cursus gegeven wordt.

De basisprincipes van de homeopathie worden behandeld, alsmede een aantal aandoeningen en de homeopathische behandeling ervan.

Na de eerste cursusdag kunt u thuis oefenen met de verkregen informatie.

Na een maand volgt een 2e dag, waarbij ervaringen uitgewisseld en besproken kunnen worden en een nieuw stuk homeopathie bij verschillende aandoeningen behandeld wordt. Na weer een maand volgt dan nog een dagdeel waarop ervaringen uitgewisseld en besproken worden, ook de ervaringen van de andere werkgroepen. Deze uitwisseling blijkt een zeer waardevol deel van de cursus te zijn!

Het blijkt dat het zeker in het begin belangrijk is, dat u energie en tijd steekt in de homeopathische behandelingen. Dan blijkt de cursus het meest effectief te zijn! De afgelopen tijd zijn er vele van deze cursussen geweest, met ruim 450, vaak enthousiaste deelnemers.

De cursus wordt gegeven door Liesbeth Ellinger, homeopathisch dierenarts te Apeldoorn.

De data worden bepaald naar aanleiding van het aantal aanmeldingen, we kiezen de locaties zoveel mogelijk bij u in de buurt.

De cursus is inclusief twee (of drie) lunches. Aantal deelnemers 8-15. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt een tweede cursus georganiseerd.

Kosten voor de cursus inclusief boekje en lunch: € 320,-

Als u zich wil opgeven voor de cursus, dan kunt u zich aanmelden via:

l.ellinger@centaurea.nl

of per post:

Centaurea, Orderparkweg 5, 7312 EN  Apeldoorn

Voor meer informatie: 055-3574347