Depressiegala

De laatste weken is praten over je depressie in de media uitgebreid aan de orde gekomen. Het Depressiegala op Blue Monday (de meest depressieve dag van het jaar) is vooral voor jongeren bedoeld om het taboe te doorbreken. In de kranten staan interviews met jongeren en ouderen die ervoor uitkomen depressief te zijn geweest, hoe zij zich hebben geschaamd voor wat ze hebben gevoeld en dat ze dit niet hebben durven bespreken. En hoe ze er doorheen zijn gekomen!

Wat cijfers: 1 op de 15 jongeren en 1 op de 20 volwassenen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een vorm van depressie. 15% van de Nederlanders (25 jaar of ouder) met alleen basisonderwijs zegt het afgelopen half jaar een depressie te hebben gehad. 8% van de vrouwen en 4% van de mannen gebruikt antidepressiva. In Nederland worden 1 miljoen recepten antidepressiva per jaar uitgeschreven.

Steeds meer is duidelijk geworden dat antidepressiva slechts bij een beperkte groep patiënten, zij die lijden aan een ernstige depressie, werkzaam zijn. Wel hebben deze medicijnen heel vaak en soms ernstige bijwerkingen. 

Symptomen van een depressie volgens het Trimbos Instituut:

 • Eetproblemen (heel veel of heel weinig eten) of verandering in gewicht.
 • Minder goed kunnen slapen of juist te veel slapen.
 • Niet tot rust kunnen komen of juist geremd zijn.
 • Vermoeidheid en verlies van energie.
 • Overmatige schuldgevoelens of het gevoel waardeloos te zijn.
 • Moeite met concentreren en geen beslissingen kunnen nemen.

Deze symptomen moeten dan minstens 2 weken of langer bestaan en ten minste 5 hiervan moeten aanwezig zijn.

Hoe kun je tegen een depressie aankijken?

Psycholoog René Diekstra schrijft in zijn column van de Stentor van 17 januari j.l. dat depressie de pijn is van een te grote last op onze schouders, of zoals Anderson Thomson, depressie-expert, het verwoordt: “depressie waarschuwt je dat er ergens in je leven een (groot) probleem is”. Waar dat probleem zich ook voordoet, het zet je leven tijdelijk ‘on hold’ en anderen zien dat je in een crisis zit. Hij vervolgt: “deze kenmerken kunnen betekenen dat een depressie je sterker kan maken, maar in de beginfase kun je het meestal niet op je eigen houtje en heb je een gesprekspartner of hulpverlener nodig. Dit kan een positieve kant van een depressie betekenen, namelijk je bereidheid aan anderen hulp te vragen. Een ook als je je depressie hebt doorgewerkt wordt je ook realistischer in je beoordeling waarover je in je leven wel of niet controle kunt uitoefenen.”

Welke invloeden spelen mee?

Emotionele factoren, zoals onverwerkte problematiek uit je jeugd of later in je leven (ruzie in ouderlijk gezin, misbruik, verlies van dierbaren of werk, enz. kunnen belangrijk zijn. Ook de manier waarop je in de wereld staat, hoe je tegen het leven aankijkt en wat je van het leven verwacht is van invloed. Perfectionisme, over-verantwoordelijkheid en te introvert zijn eigenschappen die aan een depressie kunnen bijdragen.

Een lichamelijke ziekte kan depressieve klachten veroorzaken door energiegebrek of doordat men uit balans is.

Andere fysieke oorzaken kunnen een rol spelen: o. a. gebrek aan vitamine D, de B-vitamines spelen ook een belangrijke rol bij de gemoedstoestand. Magnesium speelt een centrale rol bij de energiestofwisseling en vitamine C beïnvloed vrijwel alle processen in ons lichaam, zo bevordert het ook een goede zenuwgeleiding.

Een tekort aan zonlicht in de winter kan bij mensen die hier heel gevoelig voor zijn forse depressieve klachten geven. 

Wat helpt bij een depressie?

 • Als eerste er over praten!
 • In de beginfase blijkt internet therapie goed te werken bij milde tot matige depressies. Via de psychotherapeut cognitieve gedragstherapie on-line, bleek bij mensen die op een wachtlijst stonden en dit alvast kregen aangeboden voordat ze bij een psycholoog terecht konden, al te helpen.
 • Sint Janskruid helpt bij milde tot matige depressies even goed als antidepressiva, maar met veel minder bijwerkingen.
 • Hardlopen kan ook helpen, zoals psychiater Bart Bakker zegt: “de troep eruit lopen” en de ‘feelgood stofjes’ erin.
 • Vitamines aanvullen is heel belangrijk, zie www.orthokennis.nl
 • Zonlicht van een zonvakantie in de winter en/of lichttherapie lamp werk bij een aantal mensen.
 • Antidepressiva zijn voor mensen die nergens op reageren en diep depressief zijn heel behulpzaam geweest, sommige patiënten kunnen niet zonder. Een probleem van antidepressiva zijn naast de bijwerkingen dat je er moeilijk afkomt als het heel goed heeft geholpen.

Wat kan homeopathie bij depressie?

Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van homeopathie en depressie is nog weinig uitgevoerd. Onderzoeken in Australië en aan de Universiteit van Sao Paolo zijn hoopgevend.

http://www.vereniginghomeopathie.nl/wetenschap/onderzoek-homeopathie-en-psychische-klachten.

Onze ervaring met een homeopathische behandeling van mensen met een depressie is positiever dan de onderzoeksresultaten met antidepressiva: zowel bij een acute als bij een chronische depressie lijken de resultaten vaak goed te zijn! En ook allerlei bijkomende klachten blijken dan vaak te verminderen of te verdwijnen.

Heel vaak is een depressie een onderdeel van een uitgebreid ziektebeeld. Soms staan de lichamelijke klachten op de voorgrond, dan zijn de depressieve klachten daaronder verstopt. Door middel van een uitgebreid en diepgaand consult en eventueel aanvullend onderzoek wordt de problematiek van de patiënt in kaart gebracht. Het homeopathische middel wordt niet gegeven om de klachten te onderdrukken maar om de patiënt in evenwicht te brengen en de eigen vitaliteit en geneeskracht te activeren waardoor ook de psychische problematiek makkelijker opgelost kan worden. We zien dat een goed gekozen homeopathisch middel kan een depressie helemaal helpen opklaren! Dat wil niet zeggen dat elke behandeling succesvol is.

Een voorbeeld: Een heel gevoelige introverte vrouw die niet over het verlies van haar partner heen kwam en depressief werd, waarbij ze helemaal op slot ging en ook niet kon huilen veranderde na het middel Natrium muriaticum te hebben genomen. Na de inname heeft ze een week lang gehuild waarna het steeds beter met haar is gegaan.

Zo zijn er veel homeopatische middelen die die we in de praktijk gebruiken bij depressieve klachten. Het juiste middel wordt gekozen op basis van het karakter van de patiënt, de actuele aanleiding zoals verlies van een geliefde of een baan, een burn-out, of een gebeurtenis in het verleden zoals (vergeten) misbruik.

Op woensdagavond 8 maart is een thema-avond over depressie. U bent van harte welkom.

Woensdag 8 maart, 19.30 – 21.30 uur. Centaurea, Orderparkweg 5, 7312EN Apeldoorn

Graag aanmelden via info@centaurea.nl of 055-3574340 (tussen 8.30 en 12.00 uur)