De hoofdredacteur Marjan Enzlin doet in haar column “Alternatieve dierenarts” tot mijn schrik mee aan de makkelijke mode van het belachelijk maken van homeopathie en lijkt daar nog trots op ook. Ze bevindt zich daarbij overigens in goed gezelschap: ook de minister vindt dit een leuk spelletje.

Maar het is geen spelletje! Patiënten wordt effectieve en goedkope zorg onthouden! Hoe kan dit? Ik noem twee waarschijnlijke oorzaken:

1: Veel mensen vinden dat homeopathie niet kan werken “omdat er niets in zit”. “Wat je niet begrijpt geloof je niet en wijs je af.” Wat fijn dat er dan wetenschap bestaat! Die kan vooroordelen slechten. Maar dan moet je wel verder durven kijken dan je neus lang is. Er zijn veel dingen die we niet begrijpen en die toch werken, zoals de nanotechnologie. De website van de AVIG, de  Artsenvereniging voor integrale geneeskunde, staat vol goed uitgevoerde onderzoeken die aantonen dat een homeopathisch middel meer is dan water én dat homeopathie werkt. Dat hoort de hoofdredacteur te weten. Bijvoorbeeld dat je met homeopathie diarree bij biggen kan voorkomen en daarmee antibiotica in de kast kan laten: een belangwekkend en actueel onderwerp. Of dat cholera effectief en goedkoop te behandelen is met homeopathie zoals recent in Haïti gebeurde.

2: Veel mensen denken dat homeopathische artsen met lang praten vage klachten van patienten “genezen”. Dat klopt niet met de werkelijkheid. Er worden zeer vaak mensen en dieren met ernstige of met chronische (soms “ongeneeslijke”) klachten behandeld en genezen.  Ik kan hier allerlei voorbeelden noemen, maar één volstaat: epidemieën: homeopathie is groot geworden door de behandeling van epidemieën! Echte ziektes dus! Malaria, Gele koorts, Spaanse griep et cetera. En met fantastische resultaten. Zo claimt Adolf Lippe, een homeopathisch arts in Amerika in het tijdperk voor de antibiotica, nooit een patiënt te zijn  verloren aan malaria terwijl hij in een malariagebied woonde waar een spoor aangelegd werd. En veel van deze feiten zijn terug te vinden in openbare verslagen van de overheid!

Ook preventie met homeopathie is effectief. zoals bijvoorbeeld blijkt uit ervaringen in Cuba waar morbiditeit en mortaliteit door
Leptospirose sterk werd verminderd door het inzetten van homeopathie: in plaats van honderden doden per jaar slechts enkele tientallen!

Michel de Sonnaville
algemeen arts gespecialiseerd in homeopathie