Samenvatting
Gordelroos (Herpes zoster) is een (zeer) pijnlijke huidaandoening die veroorzaakt wordt door het waterpokkenvirus. Door een verminderde weerstand kan het in zenuwcellen sluimerende virus weer actief worden. De reguliere geneeskunde heeft geen effectieve medicijnen voor deze infectie en voor de napijn. De spirituele betekenis van deze aandoening wordt besproken: je snoert jezelf in, je wenst alleen die zijden van jezelf te zien die jij zelf goed of mooi vindt, met de angst onttroont te worden. Je mag je natuur ten volle leven. Vertrouw je natuur en dit vertrouwen zal je vreugde geven.
Aan de hand van vijf casussen wordt geïllustreerd dat gordelroos met succes met homeopathie is te behandelen.

Gordelroos (herpes zoster) komt vaak voor, ongeveer 52.000 keer per jaar in Nederland. Het is een infectie van de huid door het waterpokkenvirus. Vrijwel iedereen heeft als kind de waterpokken gehad. Het virus blijft na deze ziekte in het lichaam aanwezig en kan later weer actief worden. Meestal gebeurt dat bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar, maar het kan ook op veel jongere leeftijd optreden.
Ik ga ervan uit dat elke ziekte of klacht een spirituele betekenis heeft. In de praktijk is het soms wel en soms niet mogelijk helderheid te krijgen over deze betekenis. Is de betekenis helder dan kan dit helpen bij de keuze van het homeopathische middel, en voor de verdere groei van de patiënt.”

Verschijnselen
Bij gordelroos is er pijn en/of jeuk in een bepaald huidgebied, meestal in een strook op de romp (gordel) aan één kant van het lichaam. Soms is er nog een klein stukje dat over de middellijn heen gaat. Later wordt de huid rood en ontstaan er blaasjes. Na twee tot vier weken verdwijnen meestal de klachten.
Bij gezonde mensen herstelt gordelroos op de romp doorgaans vanzelf. Bij ouderen en bij mensen met verminderde weerstand en als de infectie op het hoofd of hals zit kunnen er ernstige klachten ontstaan. Hevige pijnen in het betrokken huidgebied of een gevaarlijke ooginfectie. Vooral ouderen kunnen na de infectie (ernstige) pijnklachten houden.
N.B.: Bij een ooginfectie door gordelroos moet altijd de oogarts direct geconsulteerd worden.

Behandeling door de huisarts
Bij gezonde mensen geneest gordelroos in twee tot vier weken vanzelf.
Voor de jeuk kan de huisarts een zinkoxidesmeersel geven en een pijnstiller voor de pijn. Bij mensen met verminderde weerstand en bij ouderen met ernstige klachten of als de infectie in het hoofd-halsgebied zit zal de huisarts een virusremmend medicijn voorschrijven. De huisarts zal hiermee terughoudend zijn omdat deze middelen ook bijwerkingen hebben.

Complicaties
Er kunnen zich allerlei complicaties voordoen zoals (tijdelijke) verlamming in het aangedane zenuwgebied, hersen(vlies)ontsteking en oogontsteking. Gelukkig komen deze niet vaak voor. Wel komen heftige zenuwpijnen vaak voor die vooral bij ouderen jaren kunnen aanhouden. De reguliere geneeskunde heeft daar geen goede medicijnen voor. In het leerboek huidziekten eindigt het hoofdstuk over gordelroos met de cryptische zin: “De grote hoeveelheid bestaande middelen tegen de napijn accentueert hun onwerkzaamheid”.

Verminderde weerstand
Personen met verminderde weerstand zijn vatbaarder voor infecties, zo ook voor gordelroos. Het waterpokkenvirus (varicella zoster virus) sluimert jaren in een groepje zenuwcellen en wordt door de afweerstoffen in toom gehouden. Kennelijk wordt het virus niet gedood. Als het aantal afweerstoffen in het lichaam afneemt of de kwaliteit ervan vermindert krijgt het virus de kans en zal het de hele zenuw aantasten. Bij ouderen functioneert het immuunsysteem vaak minder en ook bij mensen met een ernstige ziekte is het immuunsysteem in de problemen. Door medicijnen als prednison, medicijnen die gebruikt worden na een transplantatie en medicijnen die gebruikt worden om kanker te bestrijden wordt het immuunsysteem onderdrukt.
Ook bij gezonde personen kan de weerstand verminderd zijn. Dat is te meten in het bloed. Bij een bepaalde stress is het aantal afweerstoffen in het bloed verlaagd. “Stress” is een veel omvattende en onduidelijke term. Stress is niet altijd ongezond. In een onderzoek is naar voren gekomen dat bij positieve stress, bij een opdracht die uitdagend is en waarvan je weet dat je die wel kunt volbrengen, het immuunsysteem harder gaat werken. Bij negatieve stress, bij een opdracht waarvan je denkt dat die te moeilijk is, waarbij je de moed in de schoenen zakt, daalt de spiegel van de afweerstoffen in het bloed. Emoties als boosheid, angst en verdriet, en vooral het onderdrukken daarvan, ondermijnen het immuunsysteem.

Betekenis van gordelroos
Voor de spirituele betekenis van klachten of ziekten grijp ik vaak naar het boek van Christiane Beerlandt: De Sleutel tot Zelf-Bevrijding. Beerlandt is weinig genuanceerd in haar beschrijvingen. Toch, en misschien wel daarom, is wat zij zegt vaak een mooie leidraad om in jezelf opzoek te gaan.
Wat wil gordelroos mij zeggen? Samengevat schrijft zij: “Een goedlachse clown steekt zijn kop in het zand. Een onbestemde angst voor iets dreigends dat bezit van je zou kunnen nemen, angst voor de dood, irreële wereldrampen, voor seks, voor de Duivel of voor de Vader. In feite gaat het om wantrouwen tegenover jezelf, wil je een deel van jezelf mijden. Je vlucht voor je natuur die je wantrouwt. Uit vrees voor je schaduwzijde, uit angst voor bepaalde energieën in jezelf die je als negatief beschouwt niet in de hand te kunnen houden, bind je de “gordel” om die je natuur geweld aandoet. Zo snoer jij jezelf als het ware in, met oogkleppen op, waardoor ook het “ontvangstkanaal” naar je diepste zelf wordt afgesloten. Je wenst alleen die zijden van jezelf te zien die jij zelf goed of mooi vind, met de angst onttroont te worden.
Het antwoord daarop is dat je tot aanvaarding en integratie komt van al je onderdrukte of weggestopte gevoelens, zodat je niets meer als beangstigend ervaart. Je was niet slecht, je bent niet slecht. Niemand anders dan jijzelf is je vijand geweest. Je mag je natuur ten volle beleven. Vertrouw je natuur en dit vertrouwen zal je vreugde geven.

Homeopathische behandeling
Bij herpes zoster staan in het homeopathische symptomenboek 94 homeopathische middelen. Als homeopathisch arts kan ik dus voor een patiënt met gordelroos uit 94 middelen kiezen. Het is een ingewikkelde klus. Elk middel heeft zijn specifieke kenmerken die vaak ook nog op elkaar lijken. Daarom is het belangrijk dat de klachten, de bijkomende verschijnselen, de voorgeschiedenis enzovoort precies in kaart gebracht worden. Alleen al over de lokale klachten kun je veel zeggen: is er pijn, welke pijn, jeuk, zijn de klachten beter of erger door warmte, koude, lichte aanraking, stevige druk, overdag, ’s nachts, in bed, in de zon, bij weersverandering, enz. Bij een duidelijk beeld is het vaak niet moeilijk het juiste middel te vinden.

Casussen
1. Vrouw, 82 jaar. Een dochter vraagt tijdens haar consult terloops iets voor haar moeder: een vrouw van 82 jaar. Die heeft gordelroos met heftige pijn in de linker lies en schaamlip. Ze heeft er al drie weken last van. Ze kan niet slapen en pijnstillers helpen niet. Als huisarts ben ik net begonnen met de homeopathieopleiding en voel me niet in staat een passend homeopathisch middel te kiezen. Ik schrijf een complexmiddel, een z.g. pentarkan, met vijf homeopathische middelen, voor. Na drie dagen is de pijn weg!!!!
2. Man, 55 jaar. Hij heeft gordelroos in de rechte flank. Hij heeft sinds drie dagen blaasjes, jeuk en een stekende brandende pijn. Als hij er zijn hand op legt verzacht de pijn en de jeuk. Hij heeft een niertransplantatie gehad en om zijn nier te beschermen gebruikt hij medicijnen die zijn weerstand onderdrukken. Meer bijzonderheden kan hij niet melden. Een heleboel middelen zouden kunnen passen. Gelukkig heeft deze man een groot arsenaal homeopathische middelen in huis en kunnen we enkele middelen na elkaar uittesten. Op basis van de gegevens kies ik enkele middelen. Hij neemt elke tien minuten een dosis van een middel gedurende een half uur. Na een uur is er geen verbetering. Op dezelfde manier en met hetzelfde resultaat gaat het met het tweede middel. Met het derde middel, Sulphur 200K, wordt de pijn na een kwartier ineens veel minder. Na een dag is de pijn helemaal weg en de huid geneest in vier dagen. Later hebben we gesproken over zijn onderdrukte seksuele verlangens.
Onze ervaring is dat in acute situaties het juiste homeopathische middel heel snel verbetering geeft.
3. Man, 45 jaar. Hij heeft sedert een paar weken gordelroos met jeuk en “gemene” pijn laag in de rug bij het heiligbeen. ’s Nachts is het veel erger. Er zijn een tiental blaasjes te zien. Hij heeft het erg druk op zijn werk en moet moeilijke problemen oplossen waar hij het liefst onderuit zou komen. Na drie keer een dosis Mercurius-solubilis 200K heeft hij één nacht buikpijn met waterdunne diarree. De volgende dag is de pijn weg en blijft weg. Hij is erg opgelucht én hij ziet zijn problemen en mogelijkheden helderder.
4. Vrouw, 50 jaar. Ze heeft blaasjes, jeuk en pijn op een groot stuk van haar linker rug en borstkas, vanaf de wervelkolom helemaal omtrekkend tot onder de borst. Vijf weken geleden is het begonnen. Ze heeft een niertransplantatie gehad. Ze is erg vatbaar en heeft vaak infecties. Van de Mexicaanse griep is ze heel ziek geweest. Als ze de spreekkamer binnenkomt valt op dat ze haar hand onder haar linker borst drukt. Het hele aangedane gebied jeukt en ze ervaart een samensnoerende pijn. Het voelt ook beurs “alsof je een trap tegen je borstkas hebt gekregen”. In het begin was er kramp, een gevoel “alsof er iets in de borstkas werd beetgepakt en er werd uitgetrokken”. Elke aanraking van haar hemd, de minimale wrijving, of zelfs een luchtstroom er langs verergert de jeuk en de pijn. Door haar hand erop te leggen is die wrijving er niet. Met regelmatig een dosis Rhus-toxicodendron 200K verbeteren de klachten geleidelijk. Na drie weken gaat het veel beter, maar ze houdt haar hand nog tegen haar borstkas. Na een paar weken gaat het ineens slechter en gaan we over op Ranunculus bulbosus 200K. Al na twee dagen heeft ze ineens heel veel minder pijn en jeuk, maar die verbetering is niet blijvend. Steeds helpen middelen een tijd goed, dan is er toch een terugval. In de consulten komt steeds meer oud verdriet naar voren. Pas na ruim een half jaar houdt ze haar hand niet meer tegen haar borstkas.
Soms gaat de genezing niet een één rechte lijn en zijn er zijsprongetjes nodig waardoor het langer duurt. Patiënte is uiterst tevreden; de pijn is weg en zowel op haar werk als privé is er veel meer rust gekomen.
5. Vrouw, 85 jaar. Ze is al langere tijd niet lekker en ze wordt steeds zieker. Tien dagen geleden is de pijn rechts onder in de rug begonnen en trekt naar het rechter bovenbeen. Er zijn wat blaasjes. De pijn is heftig. Patiënte zit de hele nacht op want druk op de rug kan ze niet verdagen. Ze is uitgeput. Van het medicijn van de huisarts, een virusremmer, is ze erg verward geweest. Ze is daarmee gestopt. Met Kalmia latifolia 200K, drie keer een dosis om de twee uur verbeterd de pijn in enkele uren en is na twee dagen vrijwel weg. Als na zes dagen de pijn weer komt opzetten blijft die na nog een dosis Kalmia weg en knapt patiënte snel op en pakt haar dagelijks leven met haar (achter)kleinkinderen weer op.

Epiloog
Gordelroos is met homeopathische middelen goed te behandelen. Indien de behandeling in een vroeg stadium begint zal de genezing doorgaans sneller gaan, maar ook bij lang bestaande klachten kan het passende homeopathische middel goed helpen.
Kennis van de betekenis van de ziekte kan het inzicht in het eigen emotioneel en spirituele leven vergemakkelijken.

Peter van Hoeve