Column uitgesproken op 4 april 2012, Radio Voorst

 

 

Goeden avond dames en heren,

 

Volgende week, van 10 tot 16 april, is de Week van de Homeopathie. Een jaarlijks terugkerend festijn waarbij over de hele wereld de homeopathie meer in het bewustzijn wordt gebracht. De officiële naam is de World Homeopathy Awareness Week. Deze keer is het thema: Kinderwens en Homeopathie.

 

Als je toe bent aan kinderen lijkt zwanger worden een vanzelfsprekende zaak, maar dat is het lang niet altijd. Het blijkt dat steeds vaker de zwangerschap uitblijft. Vaak is dat een grote belasting voor het stel dat zwanger wil worden. Het is vaak een diepe behoefte en het wel dan niet uitblijven van een zwangerschap schept grote onzekerheid en heeft grote consequenties. Verdriet over gemis, een droom valt in duigen, soms een geknakt zelfbeeld. Veel hebben we er voor over om zwanger te worden. Van de Nederlandse paren bezoekt 20% de huisarts wegens dit probleem. Velen van hen worden doorverwezen naar de gynaecoloog, de fertiliteitsspecialist.

De gynaecoloog doet uitvoerig onderzoek bij zowel de vrouw als de man. De menstruatiecyclus, temperatuur curve, wel of geen eisprong, de hormoonspiegels in het bloed, de kwaliteit van het sperma, doorgemaakte ziekten eventueel geslachtsziekten. Tenslotte wordt ook nog de doorgankelijkheid van de eileiders onderzocht.

Gemiddeld worden fertiliteitproblemen even vaak veroorzaakt door vrouwelijke en mannelijke factoren. Bij 10% is er geen enkele reden aan te wijzen waardoor zwangerschap uitblijft. Belangrijke oorzaken zijn menstruatiecyclusstoornissen, vervroegde overgang, eileiderproblemen, afwijkingen aan de baarmoeder, seksuele problemen en bij de man gestoorde aanmaak van de zaadcellen. Dat laatste kan te maken hebben met leefgewoonten en werkomgeving, maar ook met eerder doorgemaakte ziekten zoals de bof of geslachtsziekten of door een trauma of operatie in het gebied van de lies of de geslachtsorganen. Daarnaast spelen vele factoren in de leefstijl van man en vrouw een rol. Zo is het dringende advies om, vanaf enkele maanden voor dat een stel zwanger wilt worden, allebei niet te roken en geen alcohol of andere drugs te gebruiken. De hele zwangerschap niet. Ondergewicht van de vrouw kan de cyclus in de war brengen en bij overgewicht van de man gaat de kwaliteit van het sperma fors achteruit. Deze en nog andere factoren spelen een grote rol. NB. als je stopt met roken herstelt de kwaliteit van het sperma. Dat is toch weer een hele opluchting.

Wat is de plaats van de homeopathie hier bij?

Bij alle cyclusstoornissen heeft homeopathie keer op keer laten zien dat de menstruatie weer regelmatig wordt en ook de eisprong weer normaal. Als er bij het onderzoek door de gynaecoloog geen of maar matige afwijkingen worden gevonden, zoals verminderde zaadproductie, onregelmatige eisprong, verminderde doorgankelijkheid van de eileiders, enzovoort, dan kan er heel goed met homeopathische middelen worden behandeld. Eventueel naast de behandeling in de fertiliteitkliniek. Homeopathie heeft als doel om de balans in de geest en het lichaam te herstellen. Ook al weet je de precieze oorzaak niet, dan kun je met homeopathie toch heel specifiek en gerichte werken omdat wij heel andere informatie, kenmerken en symptomen gebruiken om een geneesmiddel te kiezen. Naast dat homeopathie effectief is is het ook mild, veilig en betaalbaar. Mild ook; zeker als ik het vergelijk met de heftige reacties die ik gezien heb bij vrouwen bij wie met hoge doses hormonen een eisprong werd opgewekt. Sommige vrouwen hebben daar vele jaren last van.

Een paar voorbeelden:

Sinds de dood van haar moeder drie jaar geleden is deze vrouw van rond de dertig niet meer ongesteld geworden. Daarvoor had ze een regelmatige en goede cyclus. Eigenlijk mist ze haar moeder nog elke dag. Verder zijn er geen duidelijke klachten. Na een aantal keren van het middel Natrium-muriaticum te hebben genomen is ze binnen een half jaar weer regelmatig ongesteld. Ze krijgt een stel gezonde kinderen.

Tweede voorbeeld: Een gezonde vrouw en haar man proberen zwanger te worden, maar het lukt niet. Bij de gynaecoloog zijn bij beiden geen afwijkingen gevonden. Na een paar doses van het middel Pulsatilla is ze vlot zwanger. Er wordt een gezond kind geboren.

Om de mogelijkheden van homeopathie bij vruchtbaarheidsproblemen meer onder de aandacht te brengen gaan we, in navolging van het Homeopathisch Artsen Centrum in Utrecht, op Centaurea een Polikliniek Fertiliteit beginnen.

Primair richten wij ons op boven genoemde problematiek. Op deze poli werken 4 homeopathisch artsen samen om fertiliteitproblemen op een natuurlijke wijze te behandelen. Door zorgvuldig een anamnese af te nemen zowel bij de vrouw als bij de man worden stoornissen in kaart gebracht die het natuurlijk zwanger worden kunnen belemmeren. Zowel de vrouw als de man krijgt een specifiek uitgezocht homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven om deze ontregeling als het ware te ‘resetten’. Daarnaast kunt u bijkomende adviezen krijgen op het gebied van voeding, vitamines, bewegen enz.

Als homeopathisch artsen gaan we ervan uit dat met een goed gekozen homeopathisch middel het mogelijk is de vruchtbaarheid te stimuleren. Door de cliënt (vrouw en man) regelmatig (elke week, of elke 2-4 weken) een dosis te laten innemen van een passend homeopathisch geneesmiddel, zien we geregeld binnen drie tot vier maanden een zwangerschap tot stand komen. Uiteraard lukt dat niet altijd.

Voor vragen en andere vormen van belangstelling zijn wij specifiek bereikbaar op donderdag 12 april, volgende week donderdag, van 17.00 tot 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd; wij zorgen voor beschuit met muisje. Tot donderdag.