De koe was acuut helemaal uit de melk, en was heel koud.

De dierenarts constateerde bij rectaal onderzoek dat één nier erg vergroot was en adviseerde om de koe af te laten maken.

De boer heeft geen afwijkende mest of urine gezien.


De koe krijgt Arsenicum album 200 K, 5x om de 8 uur

Na drie dagen belt de veehouder op.

Na één keer Arsenicum gaf de koe alweer zes liter melk.

De volgende morgen tien liter, en ’s avonds elf liter.

De koe is niet meer koud, het gaat goed!

Ze heeft normale vrij dikke mest en de veehouder heeft haar niet zien plassen.

De koe krijgt nog een paar dagen twee maal daags Arsenicum, en daarna één keer daags. Ze knapt helemaal op.


Koe met nierproblemen


De koe was acuut helemaal uit de melk, en was heel koud.

De dierenarts constateerde bij rectaal onderzoek dat één nier erg vergroot was en adviseerde om de koe af te laten maken.

De boer heeft geen afwijkende mest of urine gezien.


De koe krijgt Arsenicum album 200 K, 5x om de 8 uur

Na drie dagen belt de veehouder op.

Na één keer Arsenicum gaf de koe alweer zes liter melk.

De volgende morgen tien liter, en ’s avonds elf liter.

De koe is niet meer koud, het gaat goed!

Ze heeft normale vrij dikke mest en de veehouder heeft haar niet zien plassen.

De koe krijgt nog een paar dagen twee maal daags Arsenicum, en daarna één keer daags. Ze knapt helemaal op.