Een koe heeft een zware bevalling gehad. Ze ligt al acht dagen omdat ze niet overeind kan komen. Omdat koeien zo zwaar zijn, treedt dan spierverval op, waardoor de dieren niet meer overeind kúnnen komen.

De veehouder geeft twee maal om het kwartier Rhus toxicodendron 30K en tot zijn verbazing staat de koe binnen een half uur weer!