Op donderdag 18 juni a.s. vindt er een lezing plaats over: Bioresonantie, een nieuwe behandelmethode.

Bioresonantietherapie is gebaseerd op resonantiefenomenen, die overal om ons heen voorkomen. Resonantie kennen we van bijvoorbeeld een glas dat op een bepaalde toonhoogte gaat trillen en zelfs uit elkaar kan spatten als de trilling aanhoudt. Door geluid te maken komt de lucht in trilling en via de oren vangen we de trilling weer op en horen we het geluid. Dit is overdracht van informatie via trillingen. Het zelfde geldt voor de draadloze telefoons. Door op een bepaalde trillingsfrequentie informatie uit te zenden kan deze informatie opgevangen worden door een toestel dat op dezelfde frequentie is afgestemd. Dit resonantiefenomeen komen we overal tegen en blijkt ook in het lichaam zo te werken. In het hele lichaam is een grote verzameling cellen aanwezig die ervoor zorgen dat het lichaam goed functioneert. Cellen blijken continu informatie uit te wisselen door middel van elektromagnetische trillingen. Het meest bekend zijn de hartspier- en de hersencellen. Zij zenden in grote getale tegelijk hetzelfde signaal uit en maken daardoor een elektrische impuls die goed te meten is via een ECG of EEG. Dit geldt echter voor alle cellen. Ze maken allemaal impulsen. Allen zijn dit trillingen van een heel lage intensiteit. De cellen vormen als het ware een groot orkest dat gezamenlijk een lied speelt in harmonie. Ze versterken elkaar.

Hoe kunnen we dit gegeven gebruiken voor genezing? Op 18 juni zal Ed Brink hier meer over vertellen.

De avond begint om 19.30 uur, we zijn om 19.00 uur aanwezig om u te ontvangen. S.v.p. aanmelden via info@centaurea.nl of 055-3574340. De toegang is gratis, een bijdrage in de kosten is welkom.

Centaurea, Orderparkweg 5, Apeldoorn.