Woensdag 13 november: ‘Sakkara, Laboratorium van de Goden’

Willem Witteveen heeft zeevaartwetenschappen en -techniek. gestudeerd. Hij heeft 15 jaar op de koopvaardijvloot gevaren en vervolgens is hij 25 jaar loods in de Rotterdamse haven geweest. Tijdens het passagieren in Egyptische havens heeft het ‘oudheidsvirus’ hem gekregen en nooit meer losgelaten. Hij is nu full-time onderzoeker en Egyptoloog. Hij heeft een bijzonder boek geschreven over de Grote Piramide van Gizeh. Hij heeft tegendraadse opvattingen.

Sakkara is een belangrijke plaats voor de ontwikkeling van geneesmethoden in het oude Egypte. Imhotep, de hogepriester aan het hof van farao Djoser, bekendt van de trappiramide. is de grondlegger van de Egyptische geneeskunde. Witteveen verbindt in zijn lezing Imhotep met de Griekse god van de geneeskunde Asklepios en met de Ark des Verbonds uit het bijbelse oude testament.

Zie voor meer informatie: https://www.willemwitteveen.com/content-lectures/?lang=nl