Woensdag 13 november: ‘Sakkara, Laboratorium van de Goden’, Geneeskunde in het oude Egypte.

Willem Witteveen heeft zeevaartwetenschappen en -techniek. gestudeerd. Hij heeft 15 jaar op de koopvaardijvloot gevaren en vervolgens is hij 25 jaar loods in de Rotterdamse haven geweest. Tijdens het passagieren in Egyptische havens heeft het ‘oudheidsvirus’ hem gekregen en nooit meer losgelaten. Hij is nu full-time onderzoeker en Egyptoloog. Hij heeft een bijzonder boek geschreven over de Grote Piramide van Gizeh. Hij heeft tegendraadse opvattingen.

Onderandere naar aanleiding van dit boek heb ik in april de piramide van Sakkara en de Grote Piramide van Gizeh bezocht. Vooral het bezoek aan de Grote Piramide heeft grote indruk op me gemaakt. ‘s Morgens vroeg, voor de officiële openingstijd, hebben we met een groep van 30 personen een uur lang in de Koningskamer doorgebracht. Een ruimte waar de genezende trilling heel sterk voelbaar is. Het gevoel van een sereen geluk is bij mij gebleven

Sakkara is een belangrijke plaats voor de ontwikkeling van geneesmethoden in het oude Egypte. Imhotep, de hogepriester aan het hof van farao Djoser, bekendt van de trappiramide. is de grondlegger van de Egyptische geneeskunde. Witteveen verbindt in zijn lezing Imhotep met de Griekse god van de geneeskunde Asklepios en met de Ark des Verbonds uit het bijbelse oude testament.

Zie voor meer informatie: https://www.willemwitteveen.com/content-lectures/?lang=nl

 

Woensdag 13 november 2019, 19.30 – 22.30 uur, vanaf 19.00 uur zijn we aanwezig om u te ontvangen.

Centaurea, Orderparkweg 5, 7312EN Apeldoorn

aanmelden via info@centaurea.nl of 055-3574340, de toegang is € 10,–

 

Hartelijke groet,

Peter van Hoeve