”Door stil te zijn,
      hoor je het verhaal”

In mijn praktijk ontmoet ik je graag als je op zoek bent naar inzicht en ondersteuning in je   persoonlijke -, en of professionele ontwikkeling. Dit kan zich o.a. uiten in zingevingsvragen, psychosomatische klachten, rouwverwerking, angst en depressie of terugkerende conflicten in persoon, familie en/of werk(relaties).
Je wilt op een andere, effectieve manier reageren op vragen en gebeurtenissen in je persoonlijke leven – en werksituatie.
Soms raak je de verbinding met jezelf, je idealen of de ander kwijt.

Persoonlijke begeleiding is een effectieve werkvorm om inzicht te krijgen in de ontstaanswijze van je patronen en de al dan niet gewenste effecten hiervan in het dagelijks leven. Te onderzoeken hoe jij je potentiële kracht kunt inzetten om je idealen, je verlangens en eventueel dat wat je mist opnieuw in beweging te brengen.

Mijn inspiratie, kennis en ervaring heb ik opgedaan door het volgen van diverse opleidingen. Ik maak gebruik van methodieken uit de Westerse en Oosterse psychologie o.a. NLP, Transactionele analyse, Systemisch werk, Jungiaanse psychologie, Mindfulness, lichaamswerk en creatieve werkvormen. Deze stromingen benaderen elk op hun eigen wijze de persoonlijkheid van mensen.

Kernwaarden bij mijn benadering zijn naast resultaatgerichtheid: integriteit, plezier, wederzijds respect, autonomie, veiligheid en zorgvuldigheid.

Werkwijze
In de eerste ontmoeting onderzoek ik samen met jou wat je vraag is. Deze vraag verheldert je persoonlijk en/of professioneel doel. Op basis van deze ontmoeting besluiten we al dan niet verder te gaan.
Begeleidingssessies duren 1,5 uur.

Het is mogelijk om in een eenmalig begeleidingsgesprek een ingewikkelde situatie, keuze of ander dilemma te onderzoeken. Ik werk o.a. met een korte (tafel) opstelling om de situatie visueel weer te geven en te verkennen.

Het is een intensief proces van bewustwording, verandering en persoonlijke groei wat moed en inzet vraagt maar ook plezier brengt.
Ik bied je een plek waar je welkom bent, met alles wat je bij je draagt.

Voor meer informatie:

Praktijk voor persoonlijke & professionele begeleiding
Marja Leertouwer

T: 0651964195
W:www.marjaleertouwer.nl

Als persoonlijk begeleider werk ik vanuit de Ethische code van Phoenix opleidingen. De Ethische commissie bewaakt de kwaliteit van de beroepsgroep en stimuleert de professionalisering

Opgenomen in het abituriëntenregister en
SPHBO ( Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland)
SPHBO registratienummer: 97949-86238
NLP practioner