Geachte dames en heren,

 

Vandaag zou mijn vader 91 jaar geworden zijn. Hij is in zijn 56e levensjaar, na zeven jaar thuisdialyse, overleden. Zelf heb ik in 2002 een nieuwe nier gekregen; ik ben dus ook ervaringsdeskundige.

Op de bijeenkomst van getransplanteerden, afgelopen najaar in Apeldoorn, ben ik geschrokken van de verhalen die mensen over hun ziekte vertellen. Vooral ben ik er van geschrokken dat zelden een arts de mogelijkheid van een complementaire behandelwijze aangeeft. Dit ondanks de vele en ernstige complicaties die betrokken patiënten naar voren brengen, complicaties die de reguliere geneeskunde vaak moeilijk kan oplossen.

 

Vandaag wil ik met u bespreken:

-Huidige positie van de homeopathie bij de behandeling van nierzieken

-Mogelijkheden van homeopathie bij nierzieken

-Gebruik van voedingssupplementen

-Waar moeten we voor oppassen?

-Het wezen van de nier

-Het wezen van homeopathie

 

Huidige positie van de homeopathie bij de behandeling van nierzieken.

Nierzieken worden, in ieder geval in Nederland, niet veel homeopathisch behandeld. Waarschijnlijk is het weinig bekend wat er met homeopathie valt te bereiken. Het blijft toch opmerkelijk want in Nederland zijn toch heel wat mensen met nierproblemen. Veel van deze mensen krijgen uiteindelijk een terminale nierinsufficiëntie, gaan dialyseren en worden ten slotte getransplanteerd. Toch zijn er veel mogelijkheden. Mijn voordracht is in het blok “complementaire behandelingen” ondergebracht. Dat is ook de positie die de homeopathie in Nederland heeft. Het behandelprimaat ligt bij de reguliere geneeskunde. Dat is niet overal zo. In India, waar veel mensen geen geld hebben om het ziekenhuis te betalen en de homeopathische behandeling heel goedkoop is, wordt zelfs een acute glomerulonephritis crisis met homeopathie behandeld. Ik heb daar les gehad van een intensive care specialist die deze acute patiënt in zijn praktijk, waar vooral arme mensen komen, met succes behandelt. In enkele universiteitsziekenhuizen in Duitsland en Oostenrijk wordt homeopathie direct naast de reguliere geneeskunde op de intensive care gebruikt.

Tot het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn, onder andere in Amerika, op grote schaal de meest ernstige ziektes en epidemieën met homeopathie behandelt. Uit oude ziekenfondsstatistieken blijkt homeopathie ook veel effectiever dan reguliere behandelingen(*). In de oude tijdschriften wordt bijvoorbeeld vaak melding gemaakt van mensen met de Ziekte van Bright. Bij deze ziekte zijn mensen matig tot ernstig ziek, ze hebben oedemen en eiwit in de urine, waarbij door de toenmalige stand van de wetenschap geen nauwkeuriger diagnose kon worden gesteld en ook een behandeling regulier onmogelijk was. Een homeopathische behandeling was vaak succesvol.

 

Waardoor is het dan zo veranderd? Waarschijnlijk had men in de jaren vijftig, door het succes van de antibiotica, het idee dat de homeopathie niet meer nodig was. Wat dat betreft lijkt de cirkel zich te sluiten: door het gebruik van veel antibiotica zijn er multiresistente bacteriën ontstaan waaraan nu mensen, zelfs in de modernste ziekenhuizen, overlijden. Homeopathie kan hier een oplossing bieden.

 

Mogelijkheden van de homeopathie bij behandeling van nierzieken.

Bij veel soorten nierziekten moet er in een vroeg stadium worden ingegrepen, anders wordt de ziekte een autonoom proces waarbij de nieren langzaam maar zeker achteruitgaan. Zo ontstaat er vaak na een periode van twintig jaar alsnog schade aan de nieren na een streptokokken infectie van, bijvoorbeeld, de keel. Ook als deze steeds goed is behandeld. Uiteindelijk leidt dat tot terminale nierinsufficiëntie. Indien we deze aandoening in een vroeg, maar ook nog in een later stadium, naast de reguliere geneeskunde ook homeopathsich behandelen, kan, naar mijn stellige overtuiging, veel leed voorkomen worden. Homeopathisch artsen behandelen veel patiënten met ernstige klachten na infecties die soms jaren geleden plaatsvonden, zoals hersenvliesontsteking, ziekte van Lyme, ziekte van Pfeiffer, toxoplasmose en darminfecties. Het is vaak een relatief eenvoudige behandeling.

Nierziekten die primair in de nier ontstaan en ziekten die een complicatie zijn van andere ziekten kunnen in principe met homeopathie worden behandeld. De schade aan de grote of kleine bloedvaten is vaak de reden van het nierlijden zoals we dat zien bij auto-immuunziekten, diabetes en hoge bloeddruk. De aanmaak van nierstenen kan worden gestopt en het uitdrijven daarvan gestimuleerd. Hoe later de behandeling start, hoe meer er werkelijk stuk is, hoe slechter het resultaat zal zijn. Bij aangeboren ziekten als polycysteusenieren zal homeopathie voor de nier waarschijnlijk niet veel soulaas bieden maar zal het wel het lichaam in zo goed mogelijke conditie brengen. Bij de buikdialyse is de buikvliesontsteking doorgaans goed te behandelen en te voorkomen.

In het Homeopathisch Artsencentrum Utrecht is veel ervaring met de behandeling van allerlei auto-immuunziekten.

 

Transplantatie

Het liefst behandel ik mensen in een vroeg stadium om nierinsufficiëntie te voorkomen. Toch vind ik het heel fijn om rond de transplantatie te helpen. Het is zo’n al omvattend levensproces. Lichamelijk, emotioneel en spiritueel. Het begint met loslaten van verdriet, boosheid, gevoelens van onrechtvaardigheid enzovoorts. Dan komt de dankbaarheid voor het werk dat onze nieren al die jaren hebben gedaan tot ze er bij neer vielen. En wij maar denken dat ze ons in de steek lieten. Dan de dankbaarheid voor een nieuwe nier, een donor, de start van een nieuw leven. Meteen nemen we de dankbaarheid mee voor de medicijnen die we ons leven lang zullen slikken om dit nieuwe kleinood, deze nieuwe nier, te beschermen. Prednisolon, neoral, cellcept, prograft enzovoort. Middelen waarvan we weten dat ze ook kwaad aan ons lichaam doen. Dankbaarheid bij elke inname: “Dank je wel dat je mijn lichaam beschermt”. Liefdevol. Liefde vermeerdert liefde.

 

Het volledig ontvangen en accepteren van de nieuwe nier. Het lijkt zo logisch en natuurlijk, maar niets blijkt minder waar. Bij doorvragen, voelen, testen en visualiseren vind ik veel blokkades. Het niet verdienen, het niet waard zijn, het idee schuldig te zijn aan je ziekte, het idee nu voorbeeldig te moeten leven uit respect voor de donor. Zo kunnen er veel redenen zijn om deze gift niet met volle overtuiging helemaal tot onze eigen nier te maken. Het best kan dit voor de transplantatie gedaan worden.

 

De operatie zelf begeleiden we met Arnica en Bellis-perennis voor minder bloedverlies en een betere wondgenezing en Nux-vomica en Opium voor de bijwerkingen van de narcose. Het zelfde als bij elke operatie. Plastisch-chirurgen gebruiken standaard Arnica; gewoon, omdat het bewezen beter werkt.

 

Kort na de operatie ondersteunen we de genezing met de passende homeopathische middelen en voedingssupplementen.

In het verloop van de tijd behandelen we de complicaties. Complicaties treden minder op naarmate mensen gelukkiger zijn en een vervullend leven hebben. Als ze vol overtuiging van het goede hun reguliere en complementaire medicijnen nemen; gezonde voeding tot zich nemen en een gezonde levensstijl met voldoende uitdaging hebben. Natuurlijk zijn onderliggende ziekten ook belangrijk.

Complicaties kunnen het gevolg zijn van onderliggende ziekten, van het achteruitgaan van de nierfunctie en van het gebruik van de sterke medicijnen. De onderliggende ziekten behandelen we zo goed mogelijk, soms met heel goed resultaat. De achteruitgang van de functie van een getransplanteerde nier is, naar mijn ervaring, moeilijk te beïnvloeden. Met voedingssupplementen en homeopathische middelen verminderen de bijwerkingen van de anti-afstoot-medicijnen.

Moeheid, huidproblemen, “open benen”, darmklachten, obstipatie, neuropathie, te hoge of te lage bloeddruk, allerlei infecties, spier- en gewrichtspijnen en botpijnen t.g.v. osteoporose behandelen we met een speciaal voor deze persoon, voor dit moment, uitgekozen homeopathisch middel. Heel individueel. U begrijpt dat hier geen plaats is voor zelfhulp. Wel is zelfhulp mogelijk bij huidproblemen. Onderhuidse bloedingen (arnica zalf) en wonden (calendulan zalf of crème bioforce). Doe nooit arnica op een open wond en gebruik sowieso nooit purol.

 

Gebruik van voedingssupplementen

Voedingssupplementen, waar de orthomoleculair arts in is gespecialiseerd, behoren tot het overgangsgebied tussen de reguliere en de complementaire geneeskunde. Mensen die volledig in balans zijn nemen waarschijnlijk voldoende vitaminen, mineralen en andere micronutriënten op uit de voeding. Er zijn echter weinig mensen in balans en mensen die zware medicijnen gebruiken zijn zeker niet in balans en nemen zeker te weinig micronutriënten op. Daardoor hebben ze meer kans op degeneratie ziekten zoals arteriosclerose, osteoporose, diabetes mellitus, ziekten van het zenuwstelsel en kanker. Zo adviseer ik, gericht op de individuele patiënt, vitamines C, D3, E, K2, multivitamines en multimineralen, omega 3,6, en 9, cranberry en medicijnen gemaakt van paddestoelen. Eén van de paddestoelen is de Chinese cordyseps. Daarvan is in dieronderzoek aangetoond dat het de levensduur van transplantaten verlengd.

 

De reguliere geneeskunde en De Consumentenbond vinden dat gezonde voeding voldoende is. Ja, zelfs dat je al snel moet oppassen voor vergiftiging. Het is mij een raadsel waar deze kortzichtigheid vandaan komt. Op de volgende slide ziet u hoe de hoeveelheid voedingsstoffen in de voeding in de loop van de afgelopen 25 jaar is verminderd. Ten opzichte van 70 jaar geleden is het nog veel slechter.

 

 

 

In het blad: arts, therapeut en apotheker (nr. 1 2011) staat een verhelderend artikel.

 

Waar moeten we voor oppassen?

Het gebruik van homeopathische middelen en voedingssupplementen is veilig als u zich aan de volgende regels houdt:

-De hoofdbehandelaars zijn de huisarts en de medisch specialist.

-Er is weinig ruimte voor zelfmedicatie. Homeopathische middelen en voedingssupplementen worden precies passend aan de patiënt voorgeschreven.

-Wees voorzichtig met vit. C bij mensen met aanleg voor nierstenen, met vit. D bij een creatinineklaring beneden de 30 ml/min en Hypericum kan allerlei medicijnen storen.

-Wees u ervan bewust dat de meeste mensen, ook medisch specialisten, die iets over complementaire geneeswijzen zeggen, er weinig van af weten. Informeert u bij de deskundige. De boer en de bakker weten beiden veel van tarwe. Bij wie informeert u over de zaaitijd van tarwe?

 

Het wezen van de nier

In het energetisch denken, waaronder de leer van elementen: vuur, aarde, metaal, water en hout en de indeling volgens chakra’s, heeft elk orgaan een eigen emotionele betekenis en staat het symbool voor bepaalde processen. Zo zeggen we dat we iets op de lever hebben, je gal spuwen, ik ben in hart en nieren ….. Zo staat de nier voor de basis tot zelfverwerkelijking. Problemen met de nieren geven aan dat er problemen zijn met zelfverwerkelijking, het bereiken van je levensdoel.

In de nier is de oerenergie verankerd maar ook de oerangst. Bijvoorbeeld de angst om je neer te zetten, maar vooral angst en verdriet in partnerrelaties en seksualiteit. En ook geldt dit voor onderdrukte of verworden seksualiteit. Indien dit in een behandeling wordt overgeslagen mis je de essentie.

 

Het wezen van homeopathie

Homeopathie werkt, net als reiki, aromatherapie, yoga, massage en ook psychologie, in op het energie niveau van het lichaam, de geest en de ziel. Het versterkt de dynamis, de vitale kracht, de liefde voor ons zelf en daarmee de levensvreugde en de levenskracht. Hiermee wordt ook het immuunsysteem gestimuleerd, maar dat is slechts een klein deel van de veranderingen. Naast de geneeskundige werking vergroot het juiste homeopathisch middel de liefde voor ons zelf en de liefde voor het getransplanteerde orgaan. Het zal nooit afstoting van een geliefd orgaan veroorzaken.

 

Dames en heren, daarom wil ik besluiten met: laat uw angsten los en leef, vol overtuiging, een vol leven.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

 

*In Amerika kreeg je korting op je ziektekostenverzekeringspremie als je homeopathisch behandeld werd.