Beste lezers,

 

In deze nieuwsbrief hebben wij een mooi aanbod voor u aan cursussen en informatie avonden bij Centaurea:

 

– Informatieavonden over bevorderen van gezondheid en welzijn

– Chi Neng Qigong introductiedag door Peter van Hoeve

– Cursus EHBO met homeopathie

 

Met veel enthousiasme zijn de eerste drie informatie avonden ontvangen, hieronder vindt u de aankondiging van de voorlopig laatste informatie avond in deze reeks en een korte beschrijving van de avond welke op 20 maart jl. is gehouden .

 

 

Informatieavonden over bevorderen van gezondheid en welzijn

In 2014 zijn er bij Centaurea een aantal donderdagavonden rond het thema: Focus op gezondheid en welzijn; genieten van een gezonde leefstijl.

 

Film- en discussieavond 4, donderdag 17 april

Op de laatste avond van deze voorjaarscyclus brengen we nog een viertal onderwerpen voor het voetlicht. Zonlicht en vitamine D, vasten, aarden en afschermen voor elektromagnetische straling en ten vierde gezonde gedachten.

Zonlicht en vitamine D. Vitamine D tekort is erg in het nieuws. Het lijkt wel een epidemie en misschien is het dat ook wel. Vitamine D is een hormoon dat in ons lichaam wordt gemaakt onder invloed van zonlicht. Als het gehalte aan vitamine D in het bloed te laag wordt kunnen er veel (vage) klachten ontstaan zoals een chronisch tekort aan energie (moeheid), lusteloosheid, spier- en/of gewrichtspijn, bloedend tandvlees, angstaanvallen, depressie, verzwakking van het immuunsysteem en zwakke botten. Zonlicht speelt een vitale rol in de stofwisseling van vitamine D. Door de vele waarschuwingen tegen blootsteling aan zonlicht i.v.m. het ontstaan van huidkanker wordt de zon steeds meer gemeden. Maar de zon is juist heel belangrijk voor onze gezondheid en juist ook voor het voorkómen van (huid)kanker. Daarbij doet zonlicht nog veel meer: het versterkt de immuniteit, het stabiliseert het hormoonstelsel en verbetert het waak-slaapritme. Uiteraard is verbranden door de zon niet goed voor de huid. Helaas kunnen zonnebrandcrèmes ook forse nadelen hebben.

Vasten. Naast goede voeding, eerder besproken in deze cyclus, is juist bij tijd en wijle niet-eten zeer belangrijk. Vroeger werd er door veel mensen regelmatig gevast, bijvoorbeeld om religieuze redenen. Dat wordt steeds minder. Het tegendeel is het geval: we hebben ongelooflijk veel lekkers, dat ons verleidelijk aankijkt, binnen handbereik. En dat blijkt nu juist ongezond. Minder eten bevordert gezondheid, zo blijkt uit onderzoek. Vasten is een belangrijk element van leefstijl.

Elektromagnetische straling. Het ontstaan van draadloze netwerken over het gehele land heeft grote gevolgen voor ons lichaam. Elke dag komen er meer zendmasten bij. In huis zijn de draadloze netwerken ook steeds meer aanwezig. Er is maar een kleine groep mensen die zich zorgen maakt om deze grote hoeveelheid aan elektromagnetische straling. Vanuit bioresonantie onderzoek is bekend dat ons lichaam zelf een elektromagnetisch systeem heeft, Dit is het informatiesysteem van het lichaam. Beter bekend zijn de elektrische activiteiten van het hart en de zenuwen die makkelijk te meten zijn. Echter dit geldt voor alle cellen in ons lichaam. Alle cellen zenden en ontvangen elektromagnetische informatie waarop ze reageren. Deze informatie is van een zeer lage intensiteit. De straling om ons heen kan dit systeem van het lichaam beïnvloeden zonder dat we het zelf direct merken. Op deze avond vertellen we over de elektromagnetische vervuiling en daarnaast over de elektrische belastingen die we krijgen door de isolatie van ons lichaam van de aarde. Tevens zullen er een aantal eenvoudige handreikingen gegeven worden om hier iets aan te doen.

Gezonde gedachten. In onze maatschappij zijn we gewend de dingen rationeel te benaderen. Is dit wel zo logisch? We weten allemaal dat er andere manieren zijn om informatie te krijgen; bijvoorbeeld door middel van intuïtie. Het is een vorm van ‘weten’. In esoterische geschriften is dit al lang geleden beschreven en uit onderzoek in de moderne wetenschap blijkt dat iedereen, dat alles, met elkaar verbonden is. Dit is heel mooi in “Het Veld” van Lynn McTaggert beschreven. Door deze verbondenheid beïnvloeden we onszelf en elkaar continu, bijvoorbeeld door gedachten. Door ‘ongezonde’ gedachten ontstaat spanning in ons lichaam, in de cellen van ons lichaam. Onder andere wordt besproken hoe we kunnen spelen met onze gedachten en deze kunnen veranderen. Wist u dat gedachten kunnen overerven?

In dit verband is mindfulness een heel mooie methode. De methode van ‘niet oordelen’. Mindfulness is een naar het Westen gebrachte vorm van Zen Meditatie. De mindfulness oefeningen brengen meer plezier in je leven en helpen verwachtingen en (zelf)kritiek loslaten. Ze zijn op vrijwel ieder moment te doen. Je traint jezelf in 7 Mindfulness principes die je leven veranderen: Niet oordelen, Geduld hebben, Telkens weer opnieuw beginnen, Vertrouwen, Niet streven, Acceptatie en Loslaten. Je leert anders naar je leven kijken en reageert op gebeurtenissen zoals jij dat wilt, en niet met een reflex vanuit je onderbewustzijn. Problemen verdwijnen niet, maar ze worden minder belangrijk. Ze maken plaats voor genieten, vreugde en plezier. Lekker aan de slag met deze oefeningen uit het 8-weken Mindfulness programma.

Dit wordt beschreven in het blog van Erik Baajens http://in-balans-met-onrust.blogspot.nl/2012/02/mindfulness-oefeningen.html

Donderdagavond 17 april om 19.30 uur op Centaurea. Wilt u zich voor deze avond aanmelden, dan kan dat op info@centaurea.nl. De toegang is gratis, een kleine bijdrage in de kosten is welkom.

 

Donderdag 20 maart is de derde avond in de cyclus over bevorderen van gezondheid en welzijn geweest. We hebben gekeken naar de (on)betrouwbaarheid van de informatie die over ons wordt uitgegoten over voeding, geld, economie en farmacie. De misleiding is zo groot en op zoveel plekken aanwezig dat bijna iedereen er moedeloos van wordt. Gelukkig zijn er toch steeds weer mensen die de leugens niet meer kunnen verdragen en met hun geweten in de knoop komen en de klok gaan luiden. Zo iemand is Glen Olsen die de praktijken van de farmaceutische industrie bloot legt. http://www.youtube.com/watch?v=zWNLH6hUL2o In een andere film “The Corporation” https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw

die gaat over multinationale bedrijven, vertellen journalisten van FOX hoe ze onder druk zijn gekomen toen ze de werkelijke praktijken van Monsanto naar buiten wilden brengen. In The Corporation wordt aangetoond dat deze bedrijven alle kenmerken hebben van een psychopaat. Het zijn lange maar heel bijzondere films. Dat het ook anders kan en anders zal worden blijkt uit een voordracht van Jan Rotmans, hoogleraar transitie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, voor de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG). De wereld is aan het kantelen, al het onrecht komt boven en mensen gaan steeds meer zelf regelen. Er staan veel filmpjes van Jan Rotmans op youtube.

 

 

Chi Neng Qigong; meditatie in beweging voor de westerse mens 10 mei 2014

Chi Neng is een vorm van meditatie in beweging. Deze vorm is heel gemakkelijk te leren. Je voert bewegingen uit die gericht zijn op de doorstroming van energie en het ontwikkelen van innerlijke kracht. Het zijn eenvoudige effectieve oefeningen die de energiebanen openen, blokkades opheffen en gericht zijn op specifieke lichaamsfuncties (nieren, longen, hart, maag etc.) Een beginnende student zal de bewegingen vooral op spierkracht uitoefenen, maar met meer training ontspannen de spieren en kalmeert de geest zodat alle bewegingen vanuit een innerlijke kracht gedaan worden die zetelt in de buik. Het merkbare effect is dan dat alle bewegingen sterk zijn en geaard, terwijl degene zelf ze als makkelijk en ontspannen ervaart.

Zaterdag 10 mei 2014 geeft Peter van Hoeve een dag introductie Chi Neng Qigong. Van 9.30 – 16.30 uur. € 80,– , inclusief lunch. U kunt zich aanmelden op info@centaurea.nl

 

 

Cursus EHBO met homeopathie, ‘Eerste hulp in en om het huis’

Jaarlijks geven we op Centaurea een cursus over homeopathie en homeopathische middelen voor de huisapotheek. Dit voorjaar is er weer een nieuwe cursus ‘Eerste hulp in en om het huis’. Deze cursus beslaat drie avonden. Homeopathische

 

middelen werken in acute gevallen heel goed en snel. Zelf kunt u deze middelen ook vaak goed toepassen.

De onderwerpen zijn: wat is homeopathie, wat kan een homeopathisch arts voor u doen en wat kunt u zelf oplossen? Op alle avonden komen de principes van de homeopathie aan bod (het verdunnen, bepalen van het juiste middel, hoe het middel in nemen). Daarnaast wordt er elke avond een aantal onderwerpen behandeld, zoals verwondingen, acute zorgen, verdriet en schrik en de (lichamelijke) klachten die daarvan het gevolg kunnen zijn, buikklachten, koorts, heimwee en reisziekte. Ook komen allerlei onderwerpen die door de cursisten naar voren worden gebracht aan bod. Aan de hand van huiswerkopgaven kunt u thuis studeren. De ervaring is dat dit enthousiast gebeurt en ook dat in de loop van de cursus al homeopathische middelen met succes worden ingezet. Kosten: € 45,- inclusief consumpties (€ 10,- korting voor leden van de Vereniging Homeopathie http://www.kvhn.nl/).

Bij acht aanmeldingen wordt de volgende cursus voor dit voorjaar gepland. U kunt u aanmelden bij: info@centaurea.nl of telefonisch: 055-3574340

  1. t/m vrij. 8.30-12.00 uur.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar info@centaurea.nlWe zullen dan rechtstreeks aan u of in de volgende nieuwsbrief antwoorden.

 

Hartelijke groeten,

 

 

Het team van Centaurea
Homeopathisch artsen en -dierenarts

 

Orderparkweg 5
7312 EN Apeldoorn
tel: +31 (0)55-3574340
fax: +31 (0)55-3574341
e-mail: info@centaurea.nl
website: www.centaurea.nl