Geachte lezer,

 

Voor u de laatste Centaurea-nieuwsbrief van 2010.

Wij wensen u heel fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2011.

 

Hartelijke groet,

het team van Centaurea

 

In deze uitgave:

 

– Zorgverzekering 2011

– EHBO-cursus enthousiast ontvangen

– Gezondheidszorg wordt veel goedkoper

– Lezingen en cursussen

– Vitamine B12-tekort te vaak miskend

– Vuurwerkangst bij dieren

 

 

Zorgverzekering 2011

De polissen van de zorgverzekering voor 2011 zijn bekend. Doorgaans zijn de premies gestegen. De regering heeft besloten dat een aantal zaken niet meer vanuit het basispakket wordt vergoed. Bij veel verzekeringen wordt ook in het aanvullende deel minder vergoed en vaak is het maximum te besteden bedrag ook verlaagd terwijl de premies voor het aanvullende pakket ook zijn gestegen.

Daarnaast is er onduidelijkheid ontstaan doordat er in veel polissen over de “alternatief therapeut” wordt gesproken en de “alternatief werkend arts” niet genoemd wordt. Dit heeft bij velen de suggestie gewekt dat de “alternatief werkend arts” in 2011 niet meer vergoed wordt. Na overleg met de VHAN (Vereniging van Homeopathisch Artsen in Nederland) hebben de zorgverzekeraars nu duidelijkheid verschaft. Eén van de zorgverzekeraars heeft geschreven:

De vergoeding voor alternatieve zorg is opgenomen in de aanvullende verzekeringen. De namen van de praktijken alternatieve zorg waarvan de behandelingen worden vergoed, vindt u terug in deze zorggids. Is uw alternatieve zorgverlener een arts dan staat deze niet in de zorggids maar komt conform polisvoorwaarden wel voor vergoeding in aanmerking.

Met andere woorden: ook al staat er geen arts vermeld dan betekent dat toch dat een artsenconsult bij een alternatief werkend arts, zoals een homeopathisch arts, wel vergoed wordt.

Het kan natuurlijk geen kwaad als u toch zelf uw polisvoorwaarden controleert.

 

EHBO-cursus enthousiast ontvangen

Door Annemarie Heinink

In de voorlaatste nieuwsbrief van Centaurea stond de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus EHBO op basis van homeopathie. Dit fascineerde mij, omdat wij binnen ons gezin als er wat aan de hand was, gebruik maakten traditionele medicijnen zoals paracetamol, maar ook volks wijsheden gebruikten (b.v. rauwe ui bij keelpijn). Ik was dan ook benieuwd of het mogelijk was om de traditionele medicijnen te vervangen door homeopathische middelen.

De cursus omvatte drie avonden en werd gegeven door Peter en Michel.

De eerste avond werd er veel verteld over homeopathie en zijn werking. Ik vond dit reuze interessant. Met name de samenhang tussen klacht en gedrag van de patiënt speelt bij de keuze van een homeopathisch middel een grote rol. Ook oude klachten, die bijvoorbeeld jaren geleden zijn ontstaan, zijn te behandelen. Tevens vond ik het bijzonder dat 1 korreltje onder de tong hetzelfde effect heeft als één korreltje in een glas met 100 ml water, waar je maar één slokje van drinkt. Het water met het korreltje erin kun je een volgende dag weer gebruiken na het rustig geroerd te hebben. Zeer wonderlijk.

We kregen voor de twee andere avonden huiswerk op. Aan de hand van het boekje ‘Homeopathische huis-reisapotheek’ van Pieter Jorritsma konden we kiezen welk middel wij het best passend vonden m.b.t. de beschreven klacht. Dit bleek geen huiswerk te zijn dat je in een paar minuten klaar had. Voor een paar opgaven hadden we allemaal toch zeker 1,5 uur nodig om tot een gefundeerd antwoord te komen. Deze antwoorden hebben we op de avonden besproken. Ondanks dat we dezelfde informatie gekregen hadden, bleken er verschillende antwoorden naar voren te komen. Michel en Peter gaven dan een goede toelichting waar op je moet letten en dat het heel belangrijk is om bij een klacht zo diep mogelijk door te vragen. Daarnaast gingen Peter en Michel dieper in op specifieke aandoeningen.

Hoewel wij binnen ons gezin al lange tijd eigenlijk geen specifieke ‘EHBO-probleempjes’ hadden, leek het als of de duivel er mee speelde. Ik kreeg genoeg ‘levend’ oefenmateriaal voor handen en heb dankbaar gebruik gemaakt van de kennis die we hebben opgedaan. Keelpijn, wespensteken, tekenbeten, zware kneuzing, spierverrekking, vervelende vastzittende hoest, gekneusd gevoel ten gevolge van een ostheopatische behandeling, examenvrees, wonden door roestige spijkers kwamen in korte tijd voorbij en alles door middel van de opgedane kennis en goed te lezen welk middel van toepassing zou zijn, daadwerkelijk verholpen! Super! Het leuke vond ik dat ik mezelf tegen kwam. Door de beschrijving bij de middelen goed te lezen en mezelf goed af te vragen ‘wie ben ik nu’, alvorens een keuze te maken! Confronterend en mooi tegelijk!

Al met al 3 zeer geslaagde avonden die zeker aan te bevelen zijn!

Peter en Michel BEDANKT!

 

 

Gezondheidszorg wordt veel goedkoper

Samenvatting

Het blijkt dat wanneer een huisarts ook gespecialiseerd is in een complementaire genees-wijze, de zorgkosten ongeveer 15% lager zijn. Hun patiënten hebben zelfs een iets hogere levensverwachting dan die van uitsluitend regulier werkende huisartsen, ook wanneer dat wordt gecorrigeerd voor verschillen in sociaaleconomische status. Eigen onderzoek bevestigt dat bij dieren een homeopathische behandeling goedkoper is dan een reguliere.

Voor mensen die een huisarts hebben die niet complementair werkt is het zinvol om zich ook complementair te laten behandelen, bijvoorbeeld door een homeopathisch arts van ons centrum. De plannen van ons nieuwe kabinet lijken dat te stimuleren. Zie voor het vervolg verderop in de nieuwsbrief.

 

 

Lezingen en cursussen

Lezing over homeopathie? Een EHBO-cursus over homeopathie?

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of we wel eens cursussen of lezingen organiseren.

Dat doen we inderdaad. EHBO-cursussen voor mensen of voor dieren, lezingen over wat homeopathie precies is of cursussen over specifieke aandoeningen.

We merken dat niet alle geïnteresseerden in cursussen ook weten wanneer ze gehouden worden. Mocht u interesse hebben in een lezing of cursus, laat het ons even weten!

Dan kunnen wij u zeggen, als we weer eens wat organiseren.

 

Mail ons of bel en geef uw specifieke wensen aan, dan laten wij u weten wanneer we weer een activiteit hebben: info@centaurea.nl of bel naar 055-3574340.

We hopen u op een avond te ontmoeten!

 

Het team van Centaurea

 

 

Vitamine B12-tekort te vaak miskend

Samenvatting

Op 28 mei 2010 is het congres ‘B12-integraal, cobalamine4all’ gehouden. De sprekers concluderen dat vitamine B12-tekort vaak over het hoofd wordt gezien als oorzaak van allerlei klachten. “Een epidemie van misdiagnosen”. De mogelijkheid van een vitamine B12-tekort wordt vaak niet overwogen en de waarden van vitamine B12 in het bloed die nog als normaal worden beschouwd, moeten drastisch omhoog waardoor de diagnose vaker zal worden gesteld. Zie voor het vervolg verderop in de nieuwsbrief.

 

 

Vuurwerkangst bij dieren

Door Liesbeth Ellinger, homeopathisch werkende dierenarts

Heeft u een dier met angst voor vuurwerk, dan kunt u het beste al in de zomer een cursus volgen waarbij het dier minder angstig voor geluid gemaakt wordt. Daarvoor is het nu al te laat maar gelukkig zijn er nog een aantal dingen die u kunt doen om de stress te verlagen.

Als de hond schrikt van een knal, kunt u dat het beste negeren. Er aandacht aan besteden of zelfs troosten, vat de hond op als beloning, dus een volgende keer zal het schrikken nog erger kunnen worden. Hoe moeilijk ook, negeren is de beste optie!

Met behulp van homeopathische en kruidengeneesmiddelen kunt u ook de angst verminderen. Is de hond of kat “zomaar”bang, dan kunt u het volgende doen.

U kunt nu al dagelijks Phytonics Strezz of rustcompositum geven.

Medio december wordt daar dan nog Puur Nervositeit aan toegevoegd.

En voor het ergste geknal, de dagen rond Oud & Nieuw, kunt u Rescue spray van Bach erbij gaan geven.

 

Is er een reden voor de angst, bijvoorbeeld het dier is een keer enorm geschrokken van een knal, dan kunt u het beste gericht een homeopathisch middel laten geven door een homeopathisch werkende dierenarts. Deze schrijft een middel voor op basis van de vervelende gebeurtenis en de reactie van het dier hierop. Aconitum, Gelsemium, Opium en andere middelen kunnen het dier de schrik uit het verleden doen vergeten, zodat ze aanzienlijk kalmer de feestdagen doorkomen!

 

De standaardmiddelen kunt u gewoon bij de balie afhalen, mocht het dier meer gericht op de klachten een middel nodig hebben, dan kunt u het beste een afspraak maken met de homeopathisch werkende dierenarts.

 

 

Gezondheidszorg wordt veel goedkoper

CAM huisartsen werken veel goedkoper

Deze zomer is een onderzoek naar de kosten van gezondheidszorggebruik onder 150.000 patiënten gepresenteerd. Dit is het eerste systematische onderzoek in Nederland naar de gezondheidszorgkosten van patiënten die behandeld worden door een arts, die naast de reguliere behandelwijze ook gebruik maakt van zogenaamde complementaire behandelwijzen. De Tilburgse hoogleraar Gezondheidseconomie Peter Kooreman en Erik Baars (arts-onderzoeker en lector antroposofische geneeskunde in Leiden) stellen vast dat huisartsen die zich na hun reguliere opleiding hebben geschoold in een complementaire geneeswijze veel goedkoper werken dan collega’s die dat niet deden.

Ongeveer vier procent van de Nederlandse huisartsen heeft na de reguliere artsenopleiding een erkende opleiding voltooid op het gebied van een CAM (Complementary and Alternative Medicine) specialisme zoals homeopathie, acupunctuur en antroposofie. Het blijkt dat wanneer een huisarts ook gespecialiseerd is in een complementaire geneeswijze, de zorgkosten ongeveer 15 procent lager zijn. Dit komt door zowel minder medicijngebruik als door minder ziekenhuisopnames. Uit het onderzoek blijkt dat hun patiënten wel de nodige zorg krijgen. Hun patiënten hebben zelfs een iets hogere levensverwachting dan die van uitsluitend regulier werkende huisartsen, ook wanneer dat wordt gecorrigeerd voor verschillen in sociaaleconomische status.

 

Wat betekent dat voor de consultatieve homeopathische praktijk?

Mensen die geen huisarts hebben die ook complementair werkt en toch de voordelen willen hebben van een complementaire behandeling kunnen naar een arts die zich naast de reguliere artsenopleiding heeft gespecialiseerd in een CAM-specialisme zoals homeopathie. De consultatief werkende arts die zich vrijwel uitsluitend toelegt op de homeopathische behandelwijze.

 

De rekeningen van de medisch specialisten van het ziekenhuis gaan meestal rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar. Daardoor weten de meeste patiënten niet wat de uurtarieven zijn van de specialisten. Soms denkt men daardoor dat de tarieven van de consultatief werkend homeopathisch arts hoog zijn. Deze zijn echter beduidend lager dan die van hun regulier werkende vakbroeders en dat is wat de ziektekostenverzekering uiteindelijk belangrijk vindt.

 

Hierboven hebben we de voordelen voor de patiënten die met complementaire geneeswijzen worden behandeld al op een rijtje gezet. De schijnbaar hogere kosten voor de homeopathische consulten zullen op wat langere termijn en soms al heel snel, de moeite waard blijken te zijn. Met homeopathie zijn veel aandoeningen te genezen waar de reguliere geneeswijze geen raad mee weet.

Uiteindelijk zal dit bij zowel ziektekostenverzekeraars als bij de politiek doordringen.

Het is wel verstandig om de kosten voor een consultatief homeopathische behandeling in het aanvullende pakket bij uw zorgverzekeraar onder te brengen. De nieuwe polissen komen er aan, een aantal verzekeraars realiseren zich de voordelen van een alternatieve behandeling en vergoeden dit dan ook ruimschoots, andere verzekeraars moeten dit nog ontdekken.

 

Nieuwe plannen van het kabinet

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen staat: “Aandoeningen met lage ziektelast, die eerder als ongemak dan als ziekte wordt gekenschetst, worden uit het pakket gehaald en naar aanvullende verzekering overgeheveld”. Behandelingen van “aandoeningen met een lage ziektelast” moeten we zelf betalen of kunnen we aanvullend verzekeren. Het is nog niet duidelijk wat er onder “aandoeningen met lage ziektelast” wordt gerekend. In verschillende tv-programma’s en tijdschriften worden chronische bijholteontsteking, spataderen, pijnlijke knobbel aan de grote teen, lichte alcoholverslaving en hooikoorts genoemd. De kosten voor deze behandelingen kunnen fors oplopen, zeker als er een operatie voor nodig is. Wordt dat allemaal gedekt in de aanvullende verzekering?

De chronische bijholteontsteking, klachten bij spataderen, de ontsteking van de pijnlijke knobbel bij de grote teen en hooikoorts zijn bij uitstek geschikt om homeopathisch te behandelen en ook bij alcoholverslaving kunnen we met homeopathie heel goed ondersteunen.

Als deze plannen van het kabinet doorgaan kan homeopathie zo maar heel goedkoop blijken te zijn.

 

Kostenonderzoek diergeneeskunde

Ook uit onderzoek bij dieren blijkt, dat homeopathie veel goedkoper is. Uit een onderzoek* bij honden met artrose en heupdysplasie bleek, dat men voor de totale homeopathische behandeling € 100,- tot € 150,- betaalde, terwijl men naast het consult voor de reguliere pijnstillers € 50,- tot € 100,- per maand kwijt was en dat vaak levenslang! De resultaten van beide behandelingen waren gelijk.

*Vergelijkend onderzoek tussen de homeopathische dierenartsenpraktijk Centaurea en een reguliere praktijk (2004).

Binnen afzienbare tijd zal men doordrongen worden van het feit dat er werkelijk nieuwe stappen gezet moeten worden in het terugdringen van de ziektekosten. Ook zal men inzien dat er goede en duurzame resultaten behaald worden met alternatieve geneeswijzen en zal daar meer aandacht aan besteed worden. Dan zal de hoopvolle titel van dit artikel bewaarheid worden: de gezondheidszorg wordt veel goedkoper!

 

 

Vitamine B12-tekort te vaak miskend

Ziektebeeld

Vitamine B12 is een stof die bij heel veel stofwisselingsprocessen in het lichaam is betrokken. Als vitamine B12 te weinig aanwezig is, ontstaan er uiteindelijk klachten.

Deze zijn zeer verschillend, bijvoorbeeld:

chronische vermoeidheid met bloedarmoede en kouwelijkheid;

verlaagde weerstand voor infecties;

dunne pijnlijke en ontstoken slijmvliezen in het gehele lichaam;

verlies aan eetlust;

verminderde vruchtbaarheid;

vaker miskramen;

versnelde achteruitgang van hart en bloedvaten;

zeer uiteenlopende afwijkingen van de zenuwen met duizeligheid en tintelingen;

slechter functioneren van de zintuigen;

krachtsvermindering;

incontinentie voor urine en/of ontlasting;

psychische stoornissen als depressie, psychose, dementie en autisme.

Zeker in het begin kan een tekort aan vitamine B12 leiden tot vage klachten.

 

Geschiedenis

De ziekte staat bekend als “pernicieuze anemie”. Dat betekent: “verderfelijke bloedarmoede”. Halverwege de 19e eeuw beschrijven de beroemde Londense chirurg en internist Addison en de Zwitserse hoogleraar interne geneeskunde Biermer het ziektebeeld. De ziekte wordt dan ook wel de Ziekte van Addison-Biermer genoemd. Ze beschrijven uitgebreid de voortschrijdende bloedarmoede en de aftakeling van het zenuwstelsel. Met het verderfelijke is bedoeld dat het lichaam en de geest langzaam volledig aftakelen en de patiënten overlijden zonder dat er een therapie is.

In 1934 krijgen Whipple, Minot en Murphy de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontdekking dat voeding die rijk is aan lever goed is voor patiënten met pernicieuze anemie. In 1948 wordt de stof cobalamine (= vitamine B12) in de lever vastgesteld.

 

Werking

Van vitamine B12 hebben we maar heel weinig nodig maar dat moet wel op de plaats van bestemming komen. Vitamine B12 gaat een heel ingewikkelde weg. We krijgen het voornamelijk via dierlijk voedsel binnen. Er is maagzuur en een enzym nodig om het te verteren. In de maag wordt een stof geproduceerd die nodig is om vitamine B12 in de dunne darm naar de bloedbaan te transporteren. Eén of meer van deze stappen kunnen fout gaan waardoor vitamine B12 onvoldoende wordt opgenomen of onvoldoende bij de stofwisselingsprocessen werkt. Er zijn ook nog andere oorzaken waardoor vitamine B12 onvoldoende in het lichaam wordt opgenomen zoals onvoldoende nuttigen van dierlijke voeding en gebruik van medicijnen.

Vitamine B12 (cobalamine) en vitamine B11 (foliumzuur) zijn samen belangrijk voor de vorming van DNA en voor de vorming en onderhoud van de zenuwcellen. Een verstoring in de aanmaak van DNA heeft invloed op m.n. de sneldelende celsystemen in het lichaam zoals het beenmerg en de slijmvliezen. In het beenmerg worden minder (goede) rode bloedlichaampjes gemaakt (bloedarmoede) maar vooral minder (goede) witte bloedlichaampjes (verminderde afweer) en bloedplaatjes (bloedingen) gevormd. De slijmvliezen in het gehele lichaam worden dunner, functioneren slechter en worden pijnlijk. Door een slechte vorming en onderhoud van de zenuwcellen ontstaan de klachten die bij de bespreking van het ziektebeeld genoemd zijn.

Omdat er een grote voorraad vitamine B12 in de lever is opgeslagen, duurt het jaren voordat er klachten ontstaan.

 

Ervaringen

De sprekers dr. J. Chandy, huisarts in East Durham, UK en mevrouw S. Pacholok, verpleegkundige op een Spoedeisende Hulp afdeling in de USA zijn al meer dan vijfentwintig jaar bezig om het vitamine B12-tekort onder de aandacht van collega’s te brengen. Mevrouw Pacholok ziet op de S.H. veel patiënten met heupfracturen. Omdat ze het beeld van vitamine B12-tekort goed kent (duizeligheid, loopstoornissen, vallen enz.) onderzoekt ze het gehalte van vitamine B12 in het bloed en behandeld met injecties met vitamine B12. Vaak met verbluffend positieve resultaten. Mevr. Pacholok is mede auteur van het boek: “Could it be B12?” NB.: In de USA kan de helft van de mensen na een heupfractuur niet meer zelfstandig wonen en dat kost, naast het persoonlijk lijden, miljarden dollars per jaar.

Dr. Chandy behandelt patiënten met zeer ernstige symptomen van een vitamine B12-tekort terwijl de bloedwaarden van vitamine B12 binnen de normale grenzen liggen. De patiënten knappen opzienbarend op: invaliden komen uit hun rolstoel en psychosen verdwijnen.

 

Homeopathie

Drs. Hans Reijnen, arts voor homeopathie en bioresonantie in Deurne, de inspirator van dit congres, is door systematisch laboratorium onderzoek en onderzoek d.m.v. bioresonantie veel patiënten met vitamine B12-tekort op het spoor gekomen. Hij behandelt met injecties en zuigtabletten met vitamine B12. Hij gebruikt meerdere vormen vitamine B12 om de opname en activiteit in de diverse stofwisselingsprocessen beter te laten verlopen.

Daarnaast heeft hij homeopathische middelen geïntroduceerd die gemaakt zijn van verschillende vormen van vitaminen B12. Het blijkt dat deze middelen gebruikt kunnen worden bij mensen met heel existentiële problemen. Bij aandoeningen die te maken hebben met twijfel over het gewenst zijn hier op aarde, twijfel over wie je ouders zijn, het idee of de wetenschap dat je eigenlijk iemand anders had moeten zijn, idee nooit gezien te worden, er niet toe te doen, het gevoel een vreemde te zijn. Kortom bij twijfel over je bestaansrecht. Ook bij aandoeningen na gebeurtenissen waarbij je het bijna niet hebt overleeft. Opmerkelijk vaak schrijft Reijnen het voor naar aanleiding van gebeurtenissen in de baarmoeder tijdens de zwangerschap en geboorte, zoals na een omstrengeling door de navelstreng, een grote bloeding door loslaten van de moederkoek en het verliezen van een tweelinghelft tijdens de zwangerschap.

 

Naschrift

Volgens de sprekers en ook volgens diverse artikelen die al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw verschijnen, moet de mogelijkheid van een vitamine B12-tekort veel vaker worden overwogen en moet de waarde van het vitamine B12 gehalte in het bloed dat we als normaal beschouwen drastisch worden verhoogd. Daardoor zal de diagnose veel vaker worden gesteld.

 

Dr. Chandy dankt Hans Reijnen voor zijn initiatief voor dit congres over vitamine B12 zodat er meer aandacht komt voor dit wereldwijde probleem.

 

Geraakt door de informatie die deze dag me gebracht heeft, let ik nu in mijn praktijk ook speciaal op mogelijk vitamine B12-tekort. Een eerste verrassend resultaat van een homeopathische potentie van vitamine B12 is bij een bewoner van een verpleeghuis behaald. De aandacht voor het dagelijkse leven is na enkele jaren verblijf in het verpleeghuis erg wisselend geworden. Binnen een week na het gebruik van vitamine B12 30K is de helderheid van geest en de belangstelling sterk verbeterd.

 

Peter van Hoeve, homeopathisch werkend arts