Nieuwsbrief Centaurea

 

 

Nieuwsbrief no. 23

 

Inhoud:

  • actie van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en Stichting Skepsis en verslag radio-interview Liesbeth Ellinger met SpijkersmetKoppen
  • ingezonden brief van homeopaat Frans Kusse uit Amsterdam in de Volkskrant: reactie

op twistgesprek van 5 februari jl.

  • artikel van Nobelprijswinnaar Montagnier over homeopathie
  • artikel over onderzoek Universiteit Texas naar de invloed van homeopathie op kankercellen
  • enthousiasme delen
  • kattenmuseum Miauw

 

 

Actie van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en Stichting Skepsis en verslag radio-interview Liesbeth Ellinger met SpijkersmetKoppen

 

“Ik voel me beter, dat kan toch niet?”

Op 5 februari organiseerde de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en de Stichting Skepsis de actie 10.23.

De actie was een initiatief van een Britse groep die al langere tijd de werking van homeopathie bestrijden. In diverse Europese steden werd deze actie gehouden.

In eerste instantie was de actie gepland op de Dam in Amsterdam, maar uit onrust en angst (1. anxious restlessness) voor een boze, agressieve, duivelse menigte voorstanders (2. fear people, 3. fear evil) van de homeopathie, werd de actie naar een geheime locatie verplaatst. Dit bleek de Torensluis te zijn in Amsterdam. De Torensluis is een brug over het Singel, waar het standbeeld staat van Multatuli.

Voor deze 10.23 actie hadden zich ongeveer 18 personen verzameld rondom de sokkel van het borstbeeld van Multatuli (1820-1887), ooit ook lid van de VtdK (opgericht in 1880). Op de sokkel stonden een rij bruine plastic flessen met opschriften Radium Bromatum C200, Arsenicum Lodatum C200, Arsenicum Bromatum C200, Sulphur Acidum C200, Sulphur Lodatum C200 etc. opgesteld. Daarvoor werden diverse buisjes met homeopathische korrels gezet.

 

De actie was bedoeld om aan te tonen dat een “overdosis van een homeopathisch geneesmiddel” geen positief dan wel negatief effect zou hebben, want “in een homeopathisch geneesmiddel zit niks in”, aldus de actievoerders. De woordvoerders van de VdtK en Stichting Skepsis, respectievelijk Catherine de Jong en Maarten Koller hadden zich wel verdiept in de materiële aspecten maar van de genezende werking van de homeopathie wilden ze niets weten. (4. indifference = onverschillig).

Catherine de Jong sprak met een verslaggever en zei, wijzend op de bruine flessen, daar zit alleen maar water in… Als ze dat letterlijk bedoelde, was deze actie dus een onbetrouwbaar experiment. (5. deceitful, dishonest). Waren de actievoerders bevreesd voor een hevige reactie op een hoge potentie van een homeopathisch geneesmiddel? (6. violent reactions to homeopathic remedies, to high potencies). Maar laten we de actievoerders het voordeel van de twijfel geven en aannemen dat er wel werkelijk een homeopathisch geneesmiddel was opgelost in de bruine flessen.

De sfeer was lacherig en studentikoos. Maarten Koller klaagde over duf en zwaar gevoel in zijn voorhoofd (7. head, forehead heaviness, dull) en droge mond (8. mouth dryness). Gisterenavond wat te veel alcohol gedronken. (9. desire alcohol, 10. alcohol agg). Hij wilde graag wat drinken tegen de nadorst. “Een slok Arsenicum graag”.

Hahnemann (1755 – 1843) schreef in de Organon der Geneeskunst: “Elk geneesmiddel dat men beproeft moet van betrouwbare herkomst zijn”, “de proefpersoon moet betrouwbaar en consciëntieus zijn, gezond zijn en tijd hebben”. “Het blijkt het beste enkele globuli gedurende enkele dagen te geven”. “De proefpersoon moet alle bevindingen direct noteren met tijdstip en duur”.

De manier waarop bovenstaande experiment is verlopen, mag dit geen betrouwbare geneesmiddelproef worden genoemd.

Het bijzondere van deze actie was dat voor veel van de actievoerders het waarschijnlijk de eerste ervaring was met een homeopathisch geneesmiddel. Opmerkelijk was ook dat zowel Maarten Koller als Cees Renckens, al 23 jaar voorzitter van de VtdK, toegaven zich een stuk beter te voelen na het drinken van de Arsenicum Lodatum. Ze vroegen zich enigszins vertwijfeld af (11. doubtful, 12. doubtful of recovery) of homeopathie toch zou werken..? Nee, dat is natuurlijk onmogelijk…

Voor een arts voor homeopathie is het geen toeval dat alle 1 t/m 12 symptomen passen bij het geneesmiddelenbeeld van Arsenicum en 8 van de 12 symptomen overeenkomen met het geneesmiddelenbeeld van de ingenomen Arsenicum Lodatum!  Er was hier inderdaad geen sprake van een verergering door een overdosis homeopathisch geneesmiddel maar een verbetering van klachten.

En als u twijfelt of homeopathie alleen maar een placebo effect heeft, luistert u maar naar de discussie tijdens het radio-interview met Liesbeth Ellinger en Maarten Koller, waar Liesbeth  Ellinger, dierenarts voor homeopathie, haarfijn uiteenzet dat bij een dubbelblind gecontroleerd onderzoek (RCT) bij biggendiarree, de homeopathie een duidelijke werking had.

 

http://www.kloptdatwel.nl/wp-content/uploads/SpijkersmetKoppen.mp3

 

Ingezonden brief van homeopaat Frans Kusse uit Amsterdam in de Volkskrant: reactie op twistgesprek van 5 februari jl.

 

Verslaggever Calmthout en bestuurslid De Jong van de Antikwakkers laten in dit tweegesprek zien hoeveel vooroordelen zij hebben over een onderwerp waar beiden blijkbaar weinig over weten.

De meeste homeopathische geneesmiddelen (D1-D22 en C1-C11) bevatten wel degelijk moleculen van de oorspronkelijke stof.  Van de hogere potenties is via allerlei fysische en scheikundige methoden door èchte deskundigen op het gebied van water (zie de website van de Londense hoogleraar prof. Martin Chaplin) aangetoond dat zij nog steeds informatie bevatten.

Wat nog belangrijker is: er zijn meer dan 130 gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoeken (RCT’s) gedaan aan universiteiten en andere officiële onderzoeksinstituten, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften met overwegend positieve resultaten, waaruit door onafhankelijke onderzoekers is geconcludeerd dat het onderzoek naar homeopathie voldoet aan de hoogste wetenschappelijke eisen en niet onderdoet voor dat naar de reguliere geneeskunde. Een overzicht van deze onderzoeken is te vinden op de website van de European Committee for Homeopathy (ECH).

Degenen die dan toch nog menen dat homeopathie placebo is,  raad ik aan op deze website de onderzoeken van homeopathie bij dieren te bestuderen.

Inderdaad, het is moeilijk te geloven dat homeopathie werkt, maar Albert Einstein zei al (en daar kan ik me helemaal in vinden): *Er zijn slecht twee manieren om je leven te leven doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is. Ik geloof in de laatste manier.”

 

Frans Kusse, arts voor homeopathie te Amsterdam

 

 

Artikel Nobelprijswinnaar Montagnier over homeopathie

 

Nobelprijswinnaar Montagnier neemt homeopathie serieus

‘Ik kan niet zeggen dat homeopathie in alles gelijk heeft. Wat ik nu kan zeggen, is dat de hoge verdunningen juist zijn. Hoge verdunningen van iets zijn niet niets. Het zijn waterstructuren die de originele moleculen nabootsen.’

 

Deze krachtige uitspraak deed professor Luc Montagnier in een opmerkelijk interview dat gepubliceerd is in SCIENCE magazine van 24 december 2010. Montagnier is een Franse viroloog, medeontdekker van het HIV en Nobelprijswinnaar in 2008. In het vraaggesprek vertelt Montagnier over zijn nieuwste werk en de belangrijke implicaties voor de homeopathie.

Montagnier toonde in een studie aan dat bepaalde bacteriële DNA-strengen in staat zijn om elektromagnetische golven te induceren, zelfs bij hoge waterige verdunningen van 10-18. Deze studie vormt een belangrijke bijdrage tot het toenemende bewijs in fundamenteel onderzoek voor de basisprincipes van de homeopathie. Montagnier zal zijn onderzoek voortzetten in China. Hij neemt daar de leiding op zich van een nieuw onderzoeksinstituut aan de Jiaotong universiteit in Shanghai. Daar zal hij het fenomeen van elektromagnetische golven die door DNA in water worden voortgebracht verder bestuderen. Zijn onderzoeksteam gaat zowel de theoretische basis onderzoeken, als de mogelijke toepassingen in de geneeskunde.

Opmerkelijk is dat de 78-jarige Montagnier in het interview aangeeft dat hij zijn onderzoek niet kan voortzetten in Frankrijk. Enerzijds omdat hij daar niet voldoende fondsen heeft. Maar er is ook een andere reden. Toen hij gelden uit andere bronnen wilde aanwenden, werd hem dit geweigerd. Montagnier meent dat er in Europa een soort angst heerst rond dit onderwerp. In dit verband verwijst hij naar dr. Jacques Benveniste, een Franse arts/wetenschapper die onderzoek verrichtte naar homeopathische doses. Montagnier beschouwt hem als een ‘moderne Galileo’. ‘Benveniste werd door iedereen uitgestoten, omdat hij te ver vooruit was. Hij verloor alles, zijn laboratorium, zijn geld. Ik denk dat hij grotendeels gelijk had, maar het probleem was dat zijn resultaten niet 100% reproduceerbaar waren. Er is mij verteld dat sommige mensen Benveniste’s resultaten gereproduceerd hebben, maar dat ze bang zijn voor publicatie vanwege de intellectuele terreur van mensen die het niet begrijpen.’

Montagnier is niet bezorgd dat zijn collega’s zullen denken dat hij in pseudowetenschap terecht is gekomen. Hij antwoordde: ‘Nee, omdat het geen pseudowetenschap is. Het is geen kwakzalverij. Dit zijn werkelijke fenomenen die verdere studie verdienen.’

Het volledige interview is beschikbaar op de website van Science.

 

 

Artikel over onderzoek Universiteit Texas naar invloed van homeopathie op kankercellen

Al dan niet homeopathie gebruiken bij de behandeling van kanker is een controversieel onderwerp. Onderzoekers aan de universiteit van Texas bestudeerden de werking van vier gepotentieerde middelen (Carcinosinum, Phytolacca, Conium en Thuja) op menselijke borstkankercellen. Deze middelen worden in een Indische kliniek vaak ingezet bij borstkanker.
Er kon een cytotoxic (celdodend) effect vastgesteld worden, waarbij de celcyclus stopte of vertraagde. Een biologische activiteit van deze gepotentieerde middelen kon dus aangetoond worden en moet nu verder onderzocht worden in andere cellijnen.

Bronnen:
Frenkel, M., Mishra, B.M., Sen S., Yang P., Pawlus, A., Vence, L., Leblanc, A., Cohen, L., Banerji, P. & Banerji, P. Cytotoxic effects of ultra-diluted remedies on breast cancer cells
Integrative Medicine Program-Unit 145, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX 77030-4009, USA. frenkelm@netvision.net.il
Doi: 10.3892/ijo_00000512. Pages: 395-403.

 

 

Enthousiasme delen

Bent u ook zo enthousiast over de homeopathische behandeling? Graag willen wij dit enthousiasme delen en het omzetten in iets concreets! En wij niet alleen: ook de KVHN, de patiëntenvereniging voor homeopathie, is daar mee bezig. Om te laten zien welke klachten succesvol met een homeopathische behandeling kunnen genezen, vragen we (oud-)patiënten een verhaal te schrijven over hun klachten, de behandeling en het resultaat.  Dit verhaal willen we, desgewenst anoniem, op de website plaatsen.

U kunt nu al uw verhaal insturen via info@centaurea.nl.

Als u het goed vindt, sturen we het door naar de KVHN. Die kan het dan ook op de website plaatsten. Zo verzamelen we goede resultaten, om meer en meer mensen te bereiken en  homeopathie voor steeds meer mensen toegankelijk te maken. Hoe meer hoe beter!

Dank u wel!