Beste lezers,

 

Voor u, uw dierbaren en alles wat u lief is een gelukkig en gezond 2014.

 

Deze nieuwsbrief gaat over de volgende onderwerpen:

 

– De positie van de Integrale Geneeskunde in Nederland

– Petitie: aftreden geëist van minister Schippers

– Informatieavonden over bevorderen van gezondheid en welzijn

– Cursus EHBO met homeopathie

– Boek: Het Kansspel in de Geneeskunde

 

De positie van de Integrale Geneeskunde in Nederland staat onder druk.

Alternatieve Geneeskunde en Complementaire Geneeskunde zijn gegroeid naar Integrale Geneeskunde. Was het eerst een ‘andere’ geneeskunde of een ‘aanvullende’ geneeskunde, bij de Integrale Geneeskunde worden alle vormen van geneeskunde als één geheel beoefend. De beste behandeling wordt gekozen. Dat kan zijn in de handen van één persoon, of dat meerdere personen van diverse disciplines nauw met elkaar samenwerken. Homeopathie is een van de toegepaste methoden.

De positie van de Integrale Geneeskunde in Nederland is zwak. Terwijl in Zwitserland bijvoorbeeld homeopathie al enkele jaren is opgenomen in de basisverzekering en in de VS de senaat in september 2013 unaniem een resolutie over natuurgeneeswijzen heeft geaccepteerd (zie onder), loopt de Integrale Geneeskunde ernstig gevaar uit Nederland te verdwijnen.

De puzzelstukjes lijken in elkaar te vallen. Sinds januari 2013 moeten de integraal werkende artsen in Nederland, als (vrijwel) enige artsen in Europa, BTW betalen. Hierdoor zijn de consulten een stuk duurder geworden wat voor (de gezondheid van) velen slecht is en ook zorgt voor een oneerlijke concurrentiepositie. Hoewel ± 80% van ons werk gewoon dokterswerk is zoals we dat op de universiteit hebben geleerd, wordt het met BTW belastte werk, en dat is vrijwel al ons werk, niet als dokterswerk gezien.

Dit is de opstap naar de wet-BIG (Wet op de Individuele Gezondheidszorg). Volgens deze wet moeten over 3 jaar alle artsen in Nederland geherregistreerd worden. Daarbij moeten we aantonen dat we artsenwerk doen. Omdat de minister, zonder enig overleg met de KNMG en de beroepsgroepen, plots heeft bepaald dat het werk van de integraal werkend arts niet als artsenwerk wordt erkend, kunnen we niet opnieuw geregistreerd worden als arts. Dan zijn we onze artsenbul kwijt. Arts af. Stoppen……?

Dan is het nog één stapje…… Vanaf 1 januari 2014 mag in België homeopathie alleen nog door artsen uitgeoefend worden. Dat kan in Nederland ook zomaar gebeuren. Dan is homeopathie en waarschijnlijk de hele Integrale Geneeskunde weg uit Nederland.

Het is een zwart scenario, maar zeker niet denkbeeldig. Dit zou tegen het belang van patiënten ingaan. Vrijheid van artsenkeuze wordt bedreigd.

 

Het worden jaren van volharding, vertrouwen en de juiste actie ontplooien. De stem

van artsen en therapeuten maakt in ‘Den Haag’ geen enkele indruk.

Net zoveel als het weesjongetje op het schilderij van Cornelis Troost uit 1729;

Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam (uit: Het Kansspel in de

Geneeskunde).

 

Alleen de stem van heel veel mensen maakt indruk. Daarom zullen we de komende jaren regelmatig een beroep op u doen.

 

Petitie: Aftreden geëist van minister Schippers

Minister Schippers heeft in een recent openbaar geworden filmpje een toespraak gehouden voor leden van de vereniging tegen kwakzalverij. Haar worden zijn onjuist, ongepast, ongenuanceerd en beledigend voor alle mensen die baat hebben bij de weldegelijk bewezen complementaire en preventieve geneeskunde. Zij spreekt als minister.  Zie: http://m.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU Met klem willen wij u vragen deze petitie te ondertekenen en ook onder de aandacht van anderen te brengen.

http://petities.nl/petitie/aftreden-geeist-van-minister-schippers

 

Focus op gezondheid en welzijn: genieten van een gezonde leefstijl

In 2014 zijn er op Centaurea een aantal donderdagavonden rond het thema: Focus op gezondheid en welzijn.

Preventie is een belangrijk onderdeel van gezondheidszorg. Een onderdeel dat onderbelicht blijft, terwijl met preventie zoveel klachten te voorkomen zijn. Denk dan niet alleen aan je gestresst voelen of niet-fit zijn: heel veel belangrijke ziekten van het moment zijn te voorkomen en te verbeteren door een betere leefstijl! En daar kan je zelf wat aan doen.

In de gezondheidszorg dient preventie voorop te staan, en dan pas behandeling. Juist bij integraal werkend artsen (= de moderne naam voor alternatieve artsen) staat preventie van ziekten hoog in het vaandel!

Leefstijl gaat over voeding, beweging, meditatie, gezonde relaties, voldoende zonlicht, ontspanning en rust. Een aantal, waaronder beweging, krijgen behoorlijk wat aandacht. Over bijvoorbeeld voeding en zonlicht is veel onduidelijkheid. Er lijkt veel tegenstrijdig en ook worden we (bewust) verkeerd geïnformeerd, bijvoorbeeld om commerciële redenen.

 

Graag willen we hier meer duidelijkheid in scheppen, om zo iedereen de mogelijkheid te geven zelf zijn/haar eigen gezondheid te verbeteren en de regie in handen te nemen. Dat is veel effectiever, prettiger en goedkoper dan door een minder goede leefstijl ziek worden of ziek blijven.

 

Aan de hand van een voordracht, een film, een evenement, een geanimeerde discussie, of activiteit volgen we veranderingen in inzichten en misschien wel tegendraadse opvattingen over gezondheid en welzijn.

Data: 16 januari, 13 februari, 20 maart en 17 april. We vragen voor deze avonden slechts een vrijwillige bijdrage.

Op 16 januari is er een film met vernieuwende opvattingen over wat belangrijk is in onze voeding. Deze informatie is vaak anders dan veel diëtisten zeggen.

Opvallend is dat er een nieuwe basis voor gezondheid duidelijk lijkt te worden.

Ook wordt er een presentatie gegeven over de TransitionTuin in het Zuiderpark, een initiatief van TransitionTown Apeldoorn.

 

Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur,

Centaurea, Orderparkweg 5, Apeldoorn.

S.v.p. aanmelden via info@centaurea.nl, er is ruimte voor 30 à 40 mensen.

 

 

Cursus EHBO met homeopathie, ‘eerste hulp in en om het huis’

In het voorjaar geven we op Centaurea drie avonden over homeopathie en homeopathische middelen voor de huisapotheek. Een inleiding over de principes van de homeopathie (het verdunnen, bepalen van het juiste middel, hoe het middel in nemen), over allerlei verwondingen, over diverse emoties en de (lichamelijke) klachten die daarvan het gevolg kunnen zijn, buikklachten en allerlei problemen die ook door de cursisten naar voren worden gebracht, komen aan bot. Aan de hand van huiswerkopgaven kunt u thuis studeren. De ervaring is dat dit enthousiast gebeurt en ook dat in de loop van de cursus al homeopathische middelen met succes worden ingezet. Het is steeds op een dinsdagavond, 18 maart, 1 en 22 april.

 

Het Kansspel in de Geneeskunde, een pleidooi voor gezonde zorg

Een prachtig boek van Gerard Jansbergen, arts integrale geneeskunde in Tilburg.

Als wetenschap de moeder van de geneeskunde is, dan is zij wel een duistere stiefmoeder zodra het ingewikkeld wordt. De dokter leert van de wetenschap wat hij moet doen bij kortdurende interventies. Maar bij complexe en langdurige gezondheidsproblemen of –risico’s is er een groot grijs gebied en daar biedt toepassing van wetenschap slechts een kleine kas op persoonlijk voordeel. Artsen vertellen daarover weinig. Wie zet in op een kansspel als hij weet dat de kans op voordeel gering is?

 

Een boek voor een ieder die in aanraking komt met de gezondheidszorg. Het leest als een trein.

 

ISBN 978-94-90085-469

 

 

Resolutie over natuurgeneeskunde in Senaat van de VS unaniem geaccepteerd

In september 2013 heeft de Senaat van de VS unaniem de resolutie (S. RES. 221) over natuurgeneeskunde geaccepteerd. Deze resolutie erkent de waarde van natuurgeneeskunde als een methode die veilig en effectief is en die ook betaalbaar is. Amerikanen worden aanbevolen zich op de hoogte te stellen van het werk van natuurgeneeskundigen, vooral bij de behandeling van chronische aandoeningen.

Citaat van een nieuwsflits:
The Congress has now officially recognized the important role naturopathic medicine plays in effectively addressing the nation’s health care needs as well as in adressing the increasingly severe shortage of primary care physicians. For those not yet familiar with the profession, naturopathic physicians attend four-year, in-residence, full-time post-graduate naturopathic medical schools, which are recognized by the Federal Department of Education and by local educational, credentialing bodies. There are currently seven naturopathic medical schools in North America.
De resolutie kunt u hier lezen:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113sres221ats/pdf/BILLS-113sres221ats.pdf

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=380615185416370&set=a.346420178835871.1073741828.221085081369382&type=1&relevant_count=1

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of naar aanleiding van deze radio-uitzending: mail deze dan naar geneeskracht@rtvvoorst.nl of naar info@centaurea.nl.  Ze zullen dan rechtstreeks aan u of in de (volgende) uitzending beantwoord worden.

Hartelijke groeten,

Het team van Centaurea.


Homeopathisch artsen en -dierenarts

Orderparkweg 5
7312 EN Apeldoorn
tel: +31 (0)55-3574340
fax: +31 (0)55-3574341
e-mail: info@centaurea.nl
website: www.centaurea.nl