Door Michel de Sonnaville

Oorsuizen is hot en als je het hebt ben je er niet blij mee! Het is een klacht die grote gevolgen kan hebben, het kan je leven  totaal ontwrichten. Daarbij komt dat de KNO-arts er geen behandeling voor heeft. In het algemeen worden er adviezen gegeven “hoe er mee om te gaan”. Meer lijkt niet mogelijk.

Toch is er vaak wel degelijk wat aan te doen. Bij een homeopathische behandeling zien we tinnitus  (=oorsuizen) geregeld (veel) minder worden. Omdat er zelden mensen op consult  komen met oorsuizen als hoofdklacht hebben we dit bericht op onze site gezet, zodat bekend wordt dat er wel degelijk mogelijkheden voor behandelen zijn.

Een voorbeeld zegt vaak meer dan een verhandeling, daarom het verslag van de behandeling van een patiënt (uiteraard anoniem gemaakt). Ze is nu ruim twee maanden onder behandeling.

Cathy, een vrouw van 60 jaar, komt met als hoofdklacht steeds weer terugkerende blaasontstekingen. Die klachten gaan al gauw over na het homeopathische middel Cantharis 200K. Ook voelt ze zich in het algemeen fitter. Het blijkt dan dat een bijkomende klacht, het oorsuizen, eigenlijk nog veel meer een probleem is.  Zo vertelt ze aan mensen die vragen naar haar blaasontsteking dat het helemaal niet goed met haar gaat, omdat het suizen zo lastig is voor haar. Met name als er veel lawaai is in de omgeving en als ze zich gestrest voelt kan ze er gek van worden! Ook is ze er dovig bij.

Het is allemaal begonnen “na een virus” 10 jaar geleden en het is niet meer overgegaan.

Daarom krijgt ze een tweede homeopathisch middel voorgeschreven. Vrijwel direct wordt het lawaai in haar oren minder. Maar het komt in ongunstige omstandigheden zoals een lawaaierige omgeving  weer terug. Als ze het homeopathische middel nogmaals inneemt neemt het suizen vrij snel daarna weer af. Geleidelijk gaat het beter en beter. Soms, en ze durft het bijna niet te vertellen, is het suizen vrijwel helemaal weg! Ook lijkt ze iets minder gevoelig voor omgevingsgeluiden te worden. Daarbij voelt ze zich veel rustiger en zit ze beter in haar vel.

Het doel van de behandeling is om zowel het oorsuizen blijvend te verminderen als haar gevoeligheid voor geluid en voor stress te verbeteren. We zijn al een aardig eind op weg!