Pestgedrag verdwenen na homeopathische behandeling

Pesten en Homeopathie

In het eerste nummer van 2016 van het Veilig Onderwijs Magazine Basisonderwijs van De Stichting Veilig Onderwijs is het thema: “Delen van wijsheid is de opmaat naar respect”. Diverse coaches en onderwijskrachten geven in hun artikelen advies hoe dit thema in het onderwijs vorm te geven. Pesten hoort ook bij dit thema en hierbij wordt aangegeven dat het van belang is breder te kijken dan alleen naar de pester en de gepeste, dus de leefomgeving van kinderen te betrekken in de aanpak.

Wat veel mensen niet weten is dat het onze ervaring is dat een homeopathische behandeling ook kan helpen om pestgedrag bij kinderen te verminderen en de weerbaarheid van kinderen die gepest worden te vergroten. Graag wil ik onze kennis hierover delen.

In de homeopathie kijken we naar alle aspecten die meespelen bij een kind; vanaf de zwangerschap en de bevalling en alle levensperioden tot dan toe, met de vraag of er in die periode spanningen zijn geweest of heftige emotionele gebeurtenissen. We kijken ook hoe het kind lichamelijke, emotioneel en karakterologisch in elkaar zit en hoe het reageert op de omgeving. Ook kan de invloed van o.a. voeding en vaccinaties van belang zijn. Op basis van deze voorgeschiedenis, de huidige klachten en de persoonlijkheid van het kind wordt een passend middel voorgeschreven. Het blijft steeds weer een kunst om voor dit kind het meest passende middel te vinden.

Jos Nieuwendijk, homeopathisch arts

Timo is weerbaarder na homeopathische behandeling en wordt niet meer gepest

Gepest worden in de eerste klas van de middelbare school is niet leuk en kan ook lichamelijke klachten geven. Dit gebeurde bij Timo, 13 jaar oud, met een eczeem aan zijn handpalmen en voetzolen. Zijn huid barstte daar open en was pijnlijk. Er waren een paar jongens in de klas die hem stiekem pestten met zijn accent.

Hij kwam bij mij en kon heel goed vertellen wat er gebeurde en hoe hij zich eronder voelde. Het was een heel intelligente jongen. Na het passende homeopathische middel verdween zijn eczeem binnen een week én deed hij iets op school wat hij nog nooit had gedaan: hij zei die jongens fors de waarheid en vertelde hen wat dit pesten met hem deed en dat hij dat niet wilde. Dit kwam aan. Eén van de jongens antwoordde dat hij zich dat niet bewust was en dit ook niet zo bedoelde.

Zijn eczeem kwam later weer terug, en het bleek toen dat Timo weer gepest werd. Het middel werd herhaald, waarna het eczeem helemaal wegtrok. Ook is zijn moeder na overleg aan de slag gegaan met zijn voeding.

Deze situatie geeft aan hoe lichaam en emoties op elkaar inwerken en dat er vaak meerdere factoren van belang zijn. Al die factoren behoeven aandacht, iets waar we als homeopathisch arts in gespecialiseerd zijn.

Jos Nieuwendijk Homeopathisch arts

Jean pest en is zelf ook bang

Jean van zeven jaar oud komt voor onrustig gedrag. Hij is erg houterig in zijn bewegingen en is angstig. Hij is bang voor monsters als hij alleen in de kamer is en bang om door insecten aangevallen te worden. Hij kan andere kinderen erg plagen en hij peutert veel in zijn neus, wat weer bloedneuzen geeft.

Eerst krijgt hij een eerste middel, echter zonder resultaat. Daarna krijgt hij een ander middel waarbij eerst een verergering optreedt met hoesten en griep. Daarna verbetert zijn gedrag duidelijk. Hij word rustiger, plaagt minder en kan zich beter inzetten op school.

Ed Brink Homeopathisch arts/bioresonantie