In haar vergadering van 10 september 2013 heeft de Senaat van de VS een resolutie

aangenomen om de waarde van natuurgeneeskunde als een veilig, effectieve en betaalbare geneesmethode te erkennen.

Wij vinden deze resolutie zo interessant dat we deze zo nauwkeurig mogelijk hebben vertaald:

 

113e CONGRES

1ste   sessie

S, RES. 221

Aanwijzing van de week van 7 tot 13 oktober 2013, als “De Week van de Natuurgeneeskunde”

om de waarde van natuurgeneeskunde als een veilige, effectieve en betaalbare geneesmethode

te erkennen.

IN DE SENAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

10 september 2013

De onderstaande resolutie, ingediend door Ms. MIKULSKI, is overwogen en overeengekomen.

RESOLUTIE

Aanwijzing van de week van 7 oktober tot 13 oktober 2013, als

“De Week van de Natuurgeneeskunde” om de waarde van

natuurgeneeskunde als en veilige, effectieve en betaalbare

geneesmethode te erkennen.

 

Overwegende dat in de Verenigde Staten meer dan 75 procent

van de kosten van de gezondheidszorg het gevolg zijn van

vermijdbare chronische ziekten, waaronder hoge bloeddruk,

waaraan 88.000.000 mensen in de Verenigde Staten leiden,

en diabetes, waaraan 26.000.000 mensen in de Verenigde Staten leiden;

 

Overwegende dat bijna tweederde van de volwassenen in de

Verenigde Staten overgewicht of obesitas heeft en daarmee het

risico op ernstige aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, diabetes,

cardiovasculaire ziekte, artritis en depressie lopen.

 

2

Overwegende dat 70 procent van de inwoners van de Verenigde Staten

fysieke en niet-fysieke klachten van stress hebben, en dat stress kan

bijdragen aan de ontwikkeling van belangrijke ziekten, zoals

cardiovasculaire ziekte, depressie en diabetes;

 

Overwegende dat de bovengenoemde chronische aandoeningen

tot de meest voorkomende, duurste en te voorkomen ziekten behoren;

 

Overwegende dat natuurgeneeskunde niet-invasieve, holistische

behandelingen biedt die het inherente zelfhelende vermogen van het

menselijk lichaam ondersteunt en de eigen verantwoordelijkheid voor

de eigen gezondheid aanmoedigt;

 

Overwegende dat bij natuurgeneeskunde de individuele patiënt centraal

staat en zich richt op preventie van chronische ziekten en op vroege

interventie bij chronische ziekten;

 

Overwegende dat natuurgeneeskundige artsen zijn afgestudeerd na

een 4 jarige opleiding op een niveau dat is geaccrediteerd door bureaus

die door het Ministerie van Onderwijs zijn erkend;

 

Overwegende dat van sommige natuurgeneeskundige middelen is

aangetoond dat ze het risico van ernstige ziekten zoals cardiovasculaire

ziekten en diabetes verlagen;

 

Overwegende dat natuurgeneeskundige artsen het tekort aan

zorgverleners in de primaire gezondheidszorg in de Verenigde Staten

kunnen helpen verminderen;

 

Overwegende dat natuurgeneeskundige artsen zijn opgeleid om

patiënten door te verwijzen naar conventionele artsen en specialisten

als dat nodig is;

 

Overwegende dat het beroep van natuurgeneeskundige is gericht op het

verstrekken van gezondheidszorg aan achtergestelde bevolkingsgroepen;

en

 

Overwegende dat de natuurgeneeskunde de consumenten in de

Verenigde Staten meer keuze in de gezondheidszorg biedt, wat in lijn is

met het toegenomen gebruik van een verscheidenheid aan

integrale medische behandelingen: Aldus is

 

3

Besloten; Dat de Senaat

1 de week van 7 oktober tot 13 oktober 2013 aanwijst als “Week van de

Natuurgeneeskunde”;

2 de waarde van de natuurgeneeskunde in het leveren van veilig,

Effectieve en betaalbare gezondheidszorg erkent; en

3 de burgers van de Verenigde Staten aanspoort om zich te informeren

over natuurgeneeskundige middelen en de rol die de

natuurgeneeskundige artsen spelen bij het voorkomen van chronische

en slopende ziekten en aandoeningen