Er is de laatste jaren steeds meer discussie of het klakkeloos enten van dieren wel nodig is en of het niet ook schadelijk kan zijn. Daarom wordt gezocht naar alternatieven hiervoor. Bepalen of het dier voldoende antistoffen tegen bepaalde ziektes heeft (titeren), is een goed alternatief voor vaccineren. Vroeger kon bloed van een dier opgestuurd worden om in het laboratorium te bepalen of het dier voldoende antistoffen tegen bepaalde ziektes had. Dat werd zelden gedaan, omdat men zich niet bewust was van de bijeffecten van vaccinaties en omdat vaccineren veel goedkoper was. Tegenwoordig zijn er sneltesten ontwikkeld, waardoor deze bepaling eenvoudig en snel op de praktijk uit te voeren is, een druppel bloed is al voldoende om de test uit te voeren.

De Vaccicheck is zo’n sneltest: een druppel bloed wordt afgenomen van een dier. Dit bloed wordt gebruikt om de hoeveelheid antistoffen te bepalen, deze test duurt 25 minuten. U weet dus direct de uitkomst en dan kan het dier zo nodig geënt worden. Maar vaak blijkt, dat er voor de geteste ziekten voldoende antistoffen zijn en dat het dier de komende 1 tot 6 jaar voldoende beschermd is en niet gevaccineerd hoeft te worden tegen deze ziekten! En dan kan overlegd worden, of wel gevaccineerd moet worden tegen de andere ziekten zoals Weil, Kennelhoest of Hondsdolheid. Dit hangt af van de individuele omstandigheden van de hond.

Ook voor katten bestaat een sneltest. Daaruit blijkt, dat katten na vaccinatie meestal levenslang beschermd zijn tegen kattenziekte. De niesziektevaccinatie beschermt helaas niet altijd goed, dus een positieve titer betekent niet dat ze geen niesziekte kunnen krijgen.

De Raad van Beheer (hondenshows), de meeste pensions en hondenclubs accepteren de positieve uitslag van de Vaccicheck als alternatief voor het verplicht vaccineren: het gaat er immers om dat het dier beschermd is tegen bepaalde ziekten, en een titerbepaling geeft meer garantie dan een vaccinatie dat het dier goed beschermd is. Voor reizen naar het buitenland is alleen vaccinatietegen Rabiës (hondsdolheid) verplicht. In een aantal gevallen kan ook hier gekozen worden voor een titerbepaling, maar deze bepaling wordt in het laboratorium uitgevoerd.

Het uitvoeren van een Vaccicheck kost bij elkaar ongeveer 30-45 minuten. De kosten hiervan zijn € 54,-.  We organiseren af en toe “Vaccicheckmiddagen”. Dan nemen we eerst bloed af bij een aantal honden en daarna kan de test voor alle honden tegelijk ingezet worden. Dit spaart tijd en daarom wordt op die middagen een prijs gerekend van € 37,50 per hond. Op onze websites worden deze middagen aangekondigd.

Mocht de hond toch nog (deels) gevaccineerd moeten worden, dan kan dat aansluitend gebeuren. De tarieven voor vaccinatie zijn dan:

DHP (cocktail): € 25,-
Weil: € 25,-
Kennelhoest ( neusenting): € 30,-
Parvo: € 26,-
Rabiës: € 30,-