Kawina, een adoptiekindje

Kawina, een adoptiekindje van tweeëneenhalf jaar met steeds weer verkoudheden en oorontstekingen Kawina is een adoptiekindje en vanaf ongeveer één jaar oud bij haar pleegouders. Ze is tenger en sierlijk. Toen ze in Nederland kwam, was ze verwaarloosd, ziek, apathisch, ondervoed en had ze bloedarmoede. Het is een vechtster met een sterke eigen wil.