Beste lezer

De Wikipedia-informatie pagina over homeopathie geeft niet de juiste informatie over de homeopathie (http://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy). In plaats van het bevorderen van neutrale informatie en werkelijk kennis, dat is het mandaat van Wikipedia, is de tekst over homeopathie gebaseerd op verkeerde informatie, scepticisme en partijdige verwijzingen. Veel mensen vertrouwen op de informatie op Wikipedia. De informatie over homeopathie is misleidend en onjuist. Dit is een bewuste keus van de organisatoren van Wikipedia.

Wikipedia heeft ook de mogelijkheid om de tekst te bewerken, zoals dat op andere pagina’s kan,  uitgeschakeld.

Homeopathie groeit als een gevestigde wetenschap en is geëvolueerd in de afgelopen decennia, zowel wat betreft wetenschappelijk onderzoek als in de  klinische praktijk. Veel onderzoeken  tonen aan dat homeopathie een wetenschappelijke geneesmethode is  maar Wikipedia negeerde het.

Daarom moet de  Wikipedia pagina over homeopathie, zonder vooringenomenheid worden bijgewerkt door deskundigen, met inbegrip van klassiek homeopaten, en  verwijzen naar de relevante bronnen.

Daarom verzoek ik u deze petitie te ondertekenen en te delen met uw vrienden, collega’s en enz. zodat een groot aantal mensen deze petitie kan ondertekenen.

https://www.change.org/p/wikipedia-call-to-action-to-update-homeopathy-at-wikipedia