Samenvatting

Op 28 mei 2010 is het congres “B12-integraal, cobalamine4all” gehouden. De sprekers concluderen dat vitamine B12-tekort vaak over het hoofd wordt gezien als oorzaak van allerlei klachten. “Een epidemie van misdiagnosen”. De mogelijkheid van een vitamine B12-tekort wordt vaak niet overwogen en de waarden van vitamine B12 in het bloed die nog als normaal worden beschouwd moeten drastisch omhoog, waardoor de diagnose vaker zal worden gesteld.


Ziektebeeld

Vitamine B12 is een stof die bij heel veel stofwisselingsprocessen in het lichaam is betrokken. Als vitamine B12 te weinig aanwezig is ontstaan er uiteindelijk klachten.

Deze zijn zeer veelzijdig. Chronische vermoeidheid met bloedarmoede en kouwelijkheid; verlaagde weerstand voor infecties; dunne pijnlijke en ontstoken slijmvliezen in heel het lichaam zoals een pijnlijke tong; verlies aan eetlust; verminderde vruchtbaarheid, vaker miskramen en een versnelde achteruitgang van hart en bloedvaten. Daarnaast zijn nog zeer uiteenlopende afwijkingen van de zenuwen met duizeligheid, tintelingen, slechter functioneren van de zintuigen, krachtsvermindering, incontinentie voor urine en/of ontlasting en nog psychische stoornissen als depressie, psychose, dementie en autisme. Zeker in het begin kan een tekort aan vitamine B12 leiden tot vage klachten.


Geschiedenis

De ziekte staat bekend als “pernicieuze anemie”. Dat betekent: “verderfelijke bloedarmoede”. Halverwege de 19e eeuw beschrijven de beroemde londense chirurg en internist Addison en de Zwitserse hoogleraar interne geneeskunde Biermer het ziektebeeld. De ziekte wordt dan ook wel de Ziekte van Addison-Biermer genoemd. Ze beschrijven uitgebreid de voortschrijdende bloedarmoede en de aftakeling van het zenuwstelsel. Met het verderfelijke is bedoeld dat het lichaam en de geest langzaam volledig aftakelen en de patiënten overlijden zonder dat er een therapie is.

In 1934 krijgen Whipple, Minot en Murphy de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontdekking dat voeding die rijk is aan lever goed is voor patiënten met pernicieuze anemie. In 1948 wordt de stof cobalamine (= vit. B12) in de lever vastgesteld.


Werking

Van vitamine B12 hebben we maar heel weinig nodig. Maar dat weinige moet wel op de plaats van bestemming komen. Vitamine B12 gaat een heel ingewikkelde weg. We krijgen het voornamelijk via dierlijk voedsel binnen. Er is maagzuur en een enzym nodig om het te verteren. In de maag wordt een stof geproduceerd die nodig is om vitamine B12 in de dunne darm naar de bloedbaan te transporteren. Eén of meer van deze stappen kunnen fout gaan waardoor vitamine B12 onvoldoende wordt opgenomen of onvoldoende bij de stofwisselingsprocessen werkt. Er zijn ook nog andere oorzaken waardoor vitamine B12 onvoldoende in het lichaam wordt opgenomen zoals onvoldoende nuttigen van dierlijke voeding en gebruik van medicijnen.

Vitamine B12 (cobalamine) en vitamine B11 (foliumzuur) zijn samen belangrijk voor de vorming van DNA en voor de vorming en onderhoud van de zenuwcellen. Een verstoring in de aanmaak van DNA heeft invloed op m.n. de sneldelende celsystemen in het lichaam zoals het beenmerg en de slijmvliezen. In het beenmerg worden minder (goede) rode bloedlichaampjes gemaakt (bloedarmoede) maar vooral minder (goede) witte bloedlichaampjes (verminderde afweer) en bloedplaatjes (bloedingen) gevormd. De slijmvliezen in het gehele lichaam worden dunner, functioneren slechter en worden pijnlijk. Door een slechte vorming en onderhoud van de zenuwcellen ontstaan de klachten die bij de bespreking van het ziektebeeld genoemd zijn.

Omdat er een grote voorraad vitamine B12 in de lever is opgeslagen duurt het jaren voordat er klachten ontstaan.


Ervaringen


De sprekers dr. J. Chandy, huisarts in East Durham, UK en mevrouw S. Pacholok, verpleegkundige op een Spoedeisende Hulp afdeling in de USA zijn al meer dan vijfentwintig jaar bezig om het vitamine B12-tekort onder de aandacht van collega’s te brengen. Mevr. Pacholok ziet op de S.H. veel patiënten met heupfracturen. Omdat ze het beeld van vitamine B12-tekort goed kent (duizeligheid, loopstoornissen, vallen enz. onderzoekt ze het gehalte van vitamine B12 in het bloed en behandeld met injecties met vitamine B12. Vaak met verbluffend positieve resultaten. Mevr. Pacholok is mede auteur van het boek: “Could is be B12?” NB.: In de USA kan de helft van de mensen na een heupfractuur niet meer zelfstandig wonen en dat kost, naast het persoonlijk lijden, miljarden dollars per jaar.

Dr. Chandy behandelt patiënten met zeer ernstige symptomen van een vitamine B12-tekort terwijl de bloedwaarden van vitamine B12 binnen de normale grenzen liggen. De patiënten knappen opzienbarend op: Invaliden komen uit hun rolstoel en psychosen verdwijnen.


Homeopathie


Drs. Hans Reijnen, arts voor homeopathie en bioresonantie in Deurne, de inspirator van dit congres, is door systematisch laboratorium onderzoek en onderzoek d.m.v. bioresonantie veel patiënten met vitamine B12-tekort op het spoor gekomen. Hij behandelt met injecties en zuigtabletten met vitamine B12. Hij gebruikt meerdere vormen vitamine B12 om de opname en activiteit in de diverse stofwisselingsprocessen beter te laten verlopen.

Daarnaast heeft hij homeopathische middelen geïntroduceerd die gemaakt zijn van verschillende vormen van vitaminen B12. Het blijkt dat deze middelen gebruikt kunnen worden bij mensen met heel existentiële problemen. Bij aandoeningen die te maken hebben met twijfel over het gewenst zijn hier op aarde, twijfel over wie je ouders zijn, het idee of de wetenschap dat je eigenlijk iemand anders had moeten zijn. Het idee nooit gezien te worden, er niet toe te doen. Het gevoel een vreemde te zijn. Kortom bij twijfel over je bestaansrecht. Ook bij aandoeningen na gebeurtenissen waarbij je het bijna niet hebt overleeft. Opmerkelijk vaak schrijft Reijnen het voor naar aanleiding van gebeurtenissen in de baarmoeder tijdens de zwangerschap en geboorte, zoals na een omstrengeling door de navelstreng, een grote bloeding door loslaten van de moederkoek en het verliezen van een tweelinghelft tijdens de zwangerschap.


Naschrift


Volgens de sprekers en ook volgens diverse artikelen die al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw verschijnen, moet de mogelijkheid van een vitamine B12-tekort veel vaker worden overwogen en moet de waarde van het vitamine B12 gehalte in het bloed dat we als normaal beschouwen drastisch worden verhoogd. Daardoor zal de diagnose veel vaker worden gesteld.


Dr. Chandy dankt Hans Reijnen voor zijn initiatief voor dit congres over vitamine B12 zodat er meer aandacht komt voor dit wereldwijde probleem.


Geraakt door de informatie die deze dag me gebracht heeft let ik nu in mijn praktijk ook speciaal op mogelijk vitamine B12-tekort. Een eerste verrassend resultaat van een homeopathische potentie van vitamine B12 is bij een bewoner van een verpleeghuis behaald. De aandacht voor het dagelijkse leven is na enkele jaren verblijf in het verpleeghuis erg wisselend geworden. Binnen een week na het gebruik van vitamine B12 30K is de helderheid van geest en de belangstelling sterk verbeterd.


P. van Hoeve, arts

gespecialiseerd in homeopathie

www.centaurea.nl